Afirmace pro 1. týden 2012

26.12.2011 16:01

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

2.1. - 8.1.  - 1. týden 2012

 

Karta velké arkány č. 10 - Kolo štěstí

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu poukazuje na nutnost respektovat zejména zákony času, které se ve hmotném světě manifestují skrze nejrůznější události, na něž nemáme bezprostřední vliv - a ony se i přesto chtě nechtě stávají součástí našeho osudu.

Pokud však plyneme v souladu s jejich rytmy  - a tak dáváme najevo svůj respekt i síle duchovní, která je hmotnému světu nadřazena  -  dříve či později nám součinnost s nimi dá příležitost k žádoucímu vylepšení a(nebo) pochopení, jehož je nám dovoleno se aktivně účastnit a jít tak směrem ke štěstí (a) -  k Sebepoznání.

Karta Kolo štěstí však reprezentuje nejen zákonitosti cykličnosti všeho tvoření - a všeho živého (i ve smyslu reinkarnace) - ale poukazuje také na nesmlouvavý zákon příčiny a následku jako takový a je i bezprostředním ukazatelem Karmy, která platí pro každou stvořenou bytost - ať už boha (kromě toho Jediného-Nestvořeného-Věčného), anděla či člověka.

 

Kolo štěstí v Egyptském Tarotu je symbolizováno  zejména  postavou Chnuma - boha s beraní hlavou - symbolem plodnosti a hmotného stvoření (na svém hrnčířském kole vytvořil lidstvo z pozemské hlíny a již při aktu stvoření přidělil každému jednotlivci určitou dobu na Zemi - déle nikdo žít nemohl).

Vidíme zde jako další hlavní motiv větší zlaté  kolo s deseti paprsky - sefiroty, které představují projevy Vesmírné Síly Jediného. Další bozi - Sutech, Anubis - jsou zde znázorněni tak, aby bylo jasné, že i oni jsou pod vlivem chodu a proměn Času. Sfinga na vrcholu Kola naopak značí Jediného Boha a Jeho Věčnou Neměnnost a Stálost.

 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola desátá - Majestát Absolutního - sloka 33:

 

"Z PÍSMEN JSEM PÍSMENO A, MEZI SLOŽENINAMI JSEM PÁROVÉ KOMPOZITUM.

JSEM NEVYČERPATELNÝ ČAS A Z TVOŘITELŮ JSEM BRAHMÁ".

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode