Afirmace pro 1. týden 2019

03.01.2019 21:21

 

 

"Afirmace" na rok 2019 budou sestavovány z citátů, 

které se dotýkají pohledů na Absolutno -

 

-  ve druhé části 

opět ve vazbě na nauku Šrí Ramany Mahárišiho.

 


 

 

 

 

1.1.- 6.1. - 1. týden 2019


 

 

 

"V rozpuštění je celý vesmír vtažen,

takže zůstává jen čirá realita,

která existuje bez pohybu

za mezí vyjadřování a myšlení,

ani temnota, ani světlo

a přec dokonalá, nepopsatelná

a přece nikoli prázdná." 

 

 

Jóga Vašišta

 

 

 

 

 

-------------------

 

 

 

 

 

 

G U R U
Výraz Guru je sice obvykle volně užíván k označení toho, kdo uděluje
duchovní rady, ale ve slovníku Šrí Ramany mělo toto slovo definici mnohem
omezenější. Pro něj je skutečným Guruem ten, kdo realizoval Já a kdo je
schopen používat své síly k tomu, aby ostatním pomáhal k dosažení cíle
Seberealizace.
Šrí Ramana často říkal, že Bůh, Guru a Já znamená totéž; Guru je Bohem
v lidském tvaru a současně je Já v Srdci každého oddaného. Protože je uvnitř
i vně, pracuje jeho síla dvěma různými způsoby. Vnější Guru uděluje rady
a jeho síla umožňuje oddanému udržovat pozornost upřenou na Já; vnitřní
Guru přitahuje mysl oddaného k jejímu zdroji, absorbuje ji v Já a nakonec ji
ničí.
Hlavní

Otázka Hledajícího.: 

 

Spatřuje Šrí Bhagaván svět jako součást sebe samého? Jak vidí svět?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.: 

 

Je jen samotné Já* a nic jiného.

 

 Vinou nevědomosti však je diferencováno.

Diferenciace je trojí:

1. téhož druhu;

2. různých druhů;

3. jako části sebe samého.

Svět není jiné Já*, podobné Já*. Není od Já* odlišný a není ani součástí Já*.

 

 

 

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

Já* = Všezahrnující vědomí, Absolutno - nikoliv ego

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode