Afirmace pro 10. týden 2012

05.03.2012 21:39

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

5.3. - 11.3.  - 10. týden 2012

 

Karta malé arkány  - Král mečů

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu signuje konkrétní mužské osoby  výjimečné  svou rozumovou stránkou - většinou starší a tmavovlasé, u nichž založením převládá živel vzduchu, k němuž je řada všech mečových karet přiřazena.  Jsou to až fascinující stratégové mysli -  lidé vždy pronikavého až ostrého a někdy i příliš dynamického intelektu, se kterým velice obratně a objektivně zacházejí směrem k získání konkrétních výsledků, často i k úplné vládě nad situací.

Jejich kladem je schopnost rychle a jednoznačně se postavit k věci a rozhodnout - často ale  bez ohledu na cokoliv jiného než logiku a racionalitu. Je zde také dán velký dar řeči, obratnost vyjadřování a naprostá nebojácnost v disputacích.

Odtud pak pramení slabiny listu ( a těchto osob), obzvláště pokud tak sestava naznačí - ironický nedostatek empatie, neschopnost hodnocení z jiné pozice než svojí a celkové podmínění subjektivitou, přísnost, tvrdost, strohost a černobílé vidění, nesoustředěnost, povrchnost, neoprávněná a zraňující kritika, dvojsmyslnost, vychytralost, cynismus, chlad citů a nehledění na následky, byť sebehorší.

V těch nejdramatičtějších sestavách se pak jedná o cílené zneužití rozumu a pravdy, o klam, nečestnost a podvody nejhrubšího zrna a zradu srdce -  k těm nejnižším a nejmaterialističtějším  cílům.

V pěkných sestavách však může naopak  krásně vyniknout síla a moudrost lidské mysli, výmluvnost, duchapřítomnost, důvtip, schopnost brilantního, okamžitého a přirozeného rozlišování a využívání řečeného k pozitivním věcem, a to dokonce, v nejlepších konstelacích, i ve vztahu k čistému životu duchovnímu, kde rozum pomáhá přemoci vše z nízkých vášní, z neklidu mysli a nakonec i egoismus jako takový (ve spirituálním slova smyslu).

Král mečů v Egyptském Tarotu je symbolizováno postavou krále na koni v bojovném tažení, s mečem připraveným a vyzývajícím k seči (značí sílu a ostrost mysli a řeči, jazyka - vždy připravenou zbraň a nástroj používaný v celé mečové sérii) - to vše je v kontextu obecného významu karty, zejména co se týká dosažení idejí, za něž se tato postava vždy aktivně zasazuje (obsahují principy směřování celého egyptského království, jež jsou vyjádřeny na výzdobě koně - který je tak i výrazem nosné síly všeho národa, která  za králem přirozeně stojí - a obsahuje již známé symboly Pravého Poznání) a které jsou pro jeho vládu typické.

Jeho bílý šat zdůrazňuje kýženou čistotu a jasnost mentálních pohnutek, pohyb jakoby na vznášejících se oblacích je výrazem velmi vysokého idealismu, nadřazenému vší pozemské přízemnosti a tedy i aktivní zájem o oblast Ducha. Ale obraz černých ptáků (pro)následujících krále dává tušit také vliv  nižších myšlenek, které mohou velice snadno narušit původní ryzost všech záměrů - a jimž nelze jen tak snadno uniknout ani na koni. Každý král by proto měl především pochopit, že právě ony jsou tím prvním nepřítelem, proti němuž musí vést to úplně první a plně úspěšné tažení, chce-li být úspěšný jako člověk ducha - a skutečně pravý král, hodný svého úřadu a svého lidu.

 

 

Bhagavadgíta, kapitola osmnáctá - Závěr - dokonalost odříkání - sloka 72:

 

"Ó SYNU PRTHY, DOBYVATELI BOHATSTVÍ, VYSLECHL JSI VŠE

SE SOUSTŘEDĚNOU MYSLÍ?

ROZPTÝLILA SE JIŽ TVÁ NEVĚDOMOST A ILUZE?"

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode