Afirmace pro 10. týden 2014

05.03.2014 21:00

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

3.3. - 9.3. 2014 - 10. týden 2014

 

Archandělská karta č. 7  -  Zadkiel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Zadkiel – je archandělem, pomáhajícím pochopit všechny naše osobnostní struktury i v rámci karmických a dosud neprohlédnutých a nerozpuštěných  zápletek. S jeho milosrdnou pomocí nakonec jasně chápeme sebe samé jako výhradní a jediné původce všech našich nesnází, neznalostí a nakonec i nevědomosti jako takové. Teprve pak se můžeme hluboce proměnit skutečně a veskrze k dobrému – pak zde není už žádné nutkání ukazovat vně sebe a na jakýkoliv problém jako na odlišný od naší vlastní nedokonalosti. Za vše jsme zodpovědní my sami. Postupně tak pochopíme všechna naše lpění a naučíme se, jak je „pouštět“ – tento transformační proces nás nakonec osvobodí nejen na fyzické, ale i na duchovní rovině. Naučíme se spočívat v naší vlastní Podstatě – v Přítomnosti Boží, vědomé, zářivé a zcela prosté všeho ostatního, již nepotřebného balastu těla, emocí i mysli.

 

 

Vzdáváte se toho a onoho ze „svého“ vlastnictví.

Vzdáte-li se místo toho„já“ a „moje“,

 je odevzdáno všechno naráz.

Je ztraceno i samo sémě vlastnění.

Hřích je tedy zničen v zárodku nebo je rozdrcen zárodek samotný.

Aby toho bylo dosaženo, musí být nepřipoutanost velmi silná.

Je třeba být v tom stejně horlivý jako člověk,

 který se, držen pod vodou, snaží dostat na povrch,

aby si zachránil život.
 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode