Afirmace pro 11. týden 2013

11.03.2013 14:52

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

11.3. - 17.3. 2013  - 11. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  Blázen, pětka pohárů, čtyřka holí

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Blázen - je symbolem nespoutané spontánnosti, ztřeštěnosti, nevinnosti, dětského náhledu a odpoutání se; značí nová vykročení, velmi zvídavou chuť poznávat a učit se - buďto lidí zcela nezralých anebo naopak  všech moudrých, kteří se pohybují nad dualitou (zde například: touha Annamalai svámího po spirituálním vedení a jeho následné vykročení za Bhagavánem; všechny bláznivé a výstřední kousky Sešadri svámího, poukazující na jeho vnitřní vědění)

 

Pětka pohárů duševní bolest, starosti a trápení (i následkem lehkovážnosti), rozloučení, domnělá ztráta - ale i podpora zvenčí a od přátel  (zde například: všemožná "škoda" Sešadri Svámího způsobující utrpení druhým, upřímné trápení a strach z domnělého prokletí Annamalai svámího, když mu bylo "vyčiněno" Sešadri svámím - a také pomoc od jeho sluhy)

 

Čtyřka holí - přináší a značí radost, hru, zábavu a kontakty, vztahy s nimi spojené, prožívané v bezpečí a důvěře (zde například: radost a úleva všech a nakonce plná důvěra všech, když zjistili, že Sešadriho ničení či nadávky jsou jen druh žertů, jeho vlastní způsob přinášení a potvrzení požehnání - což se také, k jeho radosti, stalo i Annamalai svámimu)

 

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a  ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 24-26:
    

 

 

"Když jsem dojel do Tiruvannamalai, bylo mi řečeno, že tam žije jiný velký světec jménem Sešadri svámí a že by bylo velmi příznivé, kdybych mohl obdržet jeho daršan, než půjdu do Šrí Ramanášramu za Ramanou Mahárišim."

"Podobně jako Ramana Maháriši, Sešadri svámí přišel k Arunáčale ještě jako mladík a zůstal zde až do své smrti. Při svých procházkách městem Tiruvannamalai se obyčejně choval tak výstředně, že se mnoho lidí domnívalo, že je pomatený. Nicméně se v očích místních lidí vykoupil tím, že vykazoval řadu nadpřirozených sil, které otevřeně předváděl. Ačkoli některé ze svých sil používal tradičním způsobem, jako např. vykonání zázračného uzdravení, měl spíše sklon vykazovat je fantastickým a nepředvídatelným způsobem. Ku příkladu zpustošil některé obchody na Tiruvannamalaiském tržišti, přičemž to byl čin požehnání. Majitelé obchůdků vítali jeho ničivé počínání, protože ze zkušenosti věděli, že škoda bude během následujících týdnů více než nahrazena, buďto nesmírným nárůstem výdělků, nebo zaplacením již dávno zapomenutých půjček.

Když Ramana Mahárši přišel v roce 1896 do Tiruvannamalai, Sešadri svámí byl jedním z prvních, kdo poznal jeho velikost. Snažil se Bhagavána chránit před nezádoucím rušením a někdy o něm mluvil jako o mladším bratrovi.

Bhagaván Sešadri svámího vysoce oceňoval. Když Annamalai svámí vyprávěl Bhagavánovi o svém setkání se Sešadri svámím (jak se v následujícím odstavci uvádí), Bhagavám to komentoval: „V tomto městě není jediné místo, které by Sešadri svámí nenavštívil, ale nikdy nebyl chycen v máji (iluzi).“

Sešadri svámí zemřel v lednu 1929, několik měsíců po setkání s Annamalai svámím v Tiruvannamalai. Jeho samádhi, kam přichází stále mnoho návštěvníků, je od Šrí Ramanášramu vzdáleno asi 400metrů.

Ve své zprávě o jejich setkání Annamalai svámí zmiňuje, že Sešadri svámího potkal v mandapamu. Mandapam představuje hinduistickou architektonickou stavbu. Jedná se zpravidla o halu podepřenou kamennými sloupy. Mandapam je vždy opatřen střechou, ale boky bývají otevřené."

"Zdálo se, že se skupina místních lidí na Sešadri svámího zlobí. Utišil je tím, že po nich hodil několik kamenů. Namísto, aby tyto oblázky sledovaly normální dráhu, poskakovaly a tančily kolem jejich hlav jako motýli. Lidé, po kterých kameny hodil, se lekli a utekli. Zřejmě se nechtěli zaplést s někým, kdo měl takové nadpřirozené schopnosti. Když jsem se vrátil a stál opět před Sešadri svámím, začal na mne velmi hrubým způsobem křičet. „Ten blázen přišel do Tiruvannamalai! Blázen! Proč sem přišel?“

Tímto způsobem nějakou dobu pokračoval a říkal, že tím, že jsem vůbec do Tiruvannamalai přijel, marním čas. Napadlo mě, že jsem se zřejmě dopustil velkého hříchu, když mě tak velký světec tímto způsobem haní.

Začal jsem plakat, protože jsem si myslel, že jsem proklet. Nakonec ke mně přišel sluha Sešadri svámího, jménem Manikka svámí, a utišil mě tím, že mi řekl: „Vaše cesta do Tiruvannamalai bude mít úspěch. Dosáhnete všeho, kvůli čemu jste přišel. To je způsob jak Sešadri svámí poskytuje požehnání. Když takto někomu vynadá, pak mu ve skutečnosti žehná.“"

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode