Afirmace pro 11. týden 2014

12.03.2014 20:34

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

10.3. - 16.3. 2014 - 11. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 18  -  Lady Portia (Stav rovnováhy)

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Lady Portia (Stav rovnováhy) – tato mistrovská energie nás učí, jak žít v dualitě i prostřednictvím našich vlastních protikladných prostředků a postojů a především, jak se při tom všem udržet ve svém vlastním středu, ve stavu přirozené, trvalé rovnováhy. Každý stvořený svět je složen z duality a principu protikladů. Jsou tím více sobě oponentní, čím „dále“ se daný svět nachází od Absolutní Jednoty (Boha). Pozemský svět spoluutvářejí zjevné rozdíly všech „mužských“ a ženských“  (aktivní a pasivních) sil – vně i uvnitř každé bytosti, jevu atp. A každá bytost se musí učit s tím souznít a stále se přirozeně vyrovnávat. Lady Portia nám umožňuje najít spokojenost, klid a mír právě i za těchto jinak často velmi rozjitřených okolností. Pak i naše rozhodnutí mohou být správná a naše životy nerušené váháním a pochybnostmi. Jsme pak plně sami sebou – svým vlastním středem a současně středem všeho ostatního, svým pravým, skutečným Já – Duchovním srdcem Existence.

 

 

 

Šrí Ramana často zdůrazňoval, že Já je skutečným, přirozeným stavem bytí člověka

a proto příležitostně používal výrazů sahadža sthiti - přirozený stav

a swarupa, který znamená skutečný tvar nebo skutečnou přirozenost.

 

Používal i slova „ticho“, aby naznačil,

že Já je tichý, bez myšlenek jsoucí stav nerušeného míru

a úplné tichosti.

 

 

Otázka hledajícího.: Jak mohu dosáhnout míru? 

Nezdá se, že bych jej mohl získat 

prostřednictvím vičáry (vnitřního sebezkoumání - sebedotazování).

 

Odpověď  Bhagavana Šrí Ramany Mahárišiho:

 

Mír je váš přirozený stav.

Mysl je přirozenému stavu na překážku.

Nezažíváte-li mír, znamená to,

že jste svou vičáru prováděl jen v mysli.

Zkoumejte, co mysl je a ona zmizí.

Bez myšlenek taková věc jako mysl ve skutečnosti neexistuje.

Nicméně díky vynořování myšlenek

uhadujete něco o jejich počátku a nazvete to myslí.

Když zkoušíte spatřit, co to je, zjistíte,

že taková věc jako mysl skutečně neexistuje.

Když mysl takto vymizela, realizujete věčný mír.
 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 


 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode