Afirmace pro 12. týden 2013

18.03.2013 23:08

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

18.3. - 24.3. 2013  - 12. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  Slunce, Hvězda, sedmička mincí

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Slunce  - je symbolem radosti (blaženosti), srdečnosti, vřelosti, bezstarostnosti, štěstí, světla a poznání, osvícení, nekomplikované lásky ke všemu jsoucnu, také sebedůvěry, tvořivosti, optimismu, vitality, základní důvěry v život a duchovní sílu, která je za ním - JÁ (Átman, Sat-Čit-Ánanda); ve výkladech také značí děti a velmi mladé osoby anebo všechny ty, jež lze nazvat dětsky nevinnými (zde například: Já - Átman - hora Arunáčala - Srdce - Milost - Učitel a jejich Světlo, Blaženost a Vědomí  atp.)

 

Hvězda - je symbolen vzkříšení naděje a důvěry v Prozřetelnost, Božskou Jednotu, v Nebe (zde například: Božská  - Učitelova  - Milost - nesmrtelný život přinášející, zachraňující pomoc - naděje na dosažení Plného Sebepoznání při plné důvěře atp.)

 

 

Sedmička mincí - nese trpělivost a zachovává sice pomalý, ale o to jistější růst a pokrok a přináší i jeho zralé plody (zde například: nutnost být tichý, mlčenlivý a praktikovat stezku až do naprostého zničení ega-mysli - pak je ovšem předem zaručeno, že Poznání nakonec vzejde samo sebou atp.)

 

 

 

 

 

Šrí Ramana Maharši „Poselství“, výbor z rozmluv a veršů, přeložil a uvádějícím textem opatřil Jiří Navrátil, str. 219-220.

 

Sebepoznání (Átmavidjá)

Přeloženo z Zimmerova německého převodu sanskrtských vázaných veršů Šrí Ramany.

 

 

1.     Sebepoznání je snadné – nejsnazší ze všeho. Vždyť „Já“ je naprosto skutečné – i pro prostého člověka. Mohli bychom říci: Plod v otevřené dlani je klamem ve srovnání s ním.

 

2.     „Já“, které září v Srdci jako slunce, je skutečné a všenpronikající. Zjevuje se, jakmile jsou rozptýleny klamné představy a mysl zůstane bez poskvrny. Neboť tyto představy jsou důvodem, proč se objevují bludné útvary: (oddělený) svět a (oddělené) já, které se zdají být tak skutečné jako „Já“, jež vskutku trvá, neměnné a pravé. Zazáří-li „Já“, rozprchne se tma; strast zaniká, zůstává jen blaženost.

 

3.     Představa „jsem tělo“ je šňůrou, na níž jsou navlečeny představy všeho druhu jako perly. Ponoříš-li se však hluboko dovnitř s otázkou: „Kdo jsem já a odkud jsem já?“, představy mizí a rozvírá se zářivé poznání Átmana jako „JÁ-JÁ“ v jeskyni Srdce. Toť nebe, klid, místo blaženosti.

 

4.     Co nám pomůže vědět o všem možném, jen o Átmanu nikoli? Co zbývá poznat tomu, kdo plně poznal Átmana? Kdo v sobě prožívá skutečnost Átmana, jediného, samozářícího Jednoho v myriádách já, tomu září světlo Átmana z nitra. Toť skutečné rozvinutí Milosti, konec ega a počátek nejvyšší blaženosti.

 

5.     Abychom se vyvázali z pout osudu a osvobodili se od strašlivého koloběhu zrodů a smrtí, je tato stezka neporovnatelně snazší než stezky ostatní. Proto buď tichý a přikaž jazyku, mysli a tělu, aby mlčely. Pak v tobě vzejde To, co září samo sebou. Toť nejvyšší zážitek. Všechen strach zaniká. Toť bezbřehé moře dokonalé blaženosti.

 

6.     Arunáčala, nepřekročitelná hora, transcendentní Jediné v nás – toť Oko za okem mysli. Pozoruje oko a všechny smysly, které zase osvětlují oblohu a všechny živly kolem. Je duchovní oblohou, před níž se objevuje obloha mysli. Září uvnitř v Srdci, které je prosto všech hnutí a myšlenek a je odhaleno stálému, klidnému pohlížení dovnitř jako „To“. Arunáčala je samozářící světlo, ale Milost učitele je nutná především! Proto se s důvěrou odevzdej Átmanu, a dostane se ti blaženosti.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode