Afirmace pro 14. týden 2012

02.04.2012 12:02

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

2.4. - 8.4.  - 14. týden 2012

 

Karta malé arkány  - Trojka disků (mincí)

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu poukazuje na zvládnutí nadcházejících úkolů a všech zkoušek (aspekt tovaryše, učícího se u svého mistra) i následné povýšení (a přijetí nové a větší zodpovědnosti, která sleduje linii předchozích snah) - a to zejména díky trpělivosti a celkově správnému a důkladnému přístupu. Přináší pak jasné (pozitivní) výsledky na všech úrovních  a zbavuje všech pochybností. Uschopňuje dělat správné věci ve správný čas a tak znatelně pokročit. Je to také list, který pozitivně signuje všechny nové začátky a značí i vstupy do nových životních etap. Karta je symbolem každého správného růstu a vyzrávání - s kladnými projevy.

Ve spirituálním usilování symbolizuje list překročení mystického prahu a možnost nastoupit cestu zasvěcení, v němž postupně dojde k probádání těch nejhlubších pravd a nakonec i k odhalení Pravdy Absolutní.

Jen v těch nejnepěknějších sestavách může list naznačovat až neúspěch u zkoušky učedníka, zanedbání jeho povinností, nesouhlas anebo dokonce vzepření se tradici, ze které pochází - a následný neúspěch a ztráty z toho vyplývající.

 

Trojka mincí v Egyptském Tarotu je symbolizována dvěma dobovými architekty, staviteli, kteří se sklánějí nad symboly harmonie, rovnosti a jednoty - které tvořily plány pro stavbu pyramidy rostoucí v pozadí listu (symbol práce na všem božském). Stavitelé, mistři svého umění a i všichni ostatní, kteří se na stavbě podíleli (dochází i ke spolupráci nejrůznějších lidských skupin a schopnosti jednotně tvořit  společné dílo, je to poukaz i na Jednotu Stvoření), mohou prožívat i pocity zadosiučinění při právě se dokončující úspěšné práci, jíž se dostává kladného ohodnocení nejen vnějšího, ale i vnitřního. Úspěch materiální je zde přirozeně provázen i růstem a prvními úspěchy světa ducha. 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola devátá - Nejdůvěrnější poznání - sloka 13:

 

"ALE VELKÉ DUŠE, KTERÉ NEJSOU POBLOUZENY,Ó SYNU PRTHY,

JSOU POD OCHRANOU BOŽSKÉ PŘIROZENOSTI.

PLNĚ SE ZAMĚSTNÁVAJÍ V ODDANÉ SLUŽBĚ, PROTOŽE VĚDÍ,

ŽE JSEM PŮVODNÍ A NEPOMÍJIVÁ NEJVYŠŠÍ OSOBNOST BOŽSTVÍ".

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode