Afirmace pro 14. týden 2013

02.04.2013 22:24

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

1.4. - 7.4. 2013 - 14. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Svět, osmička mečů, Rytíř holí

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Svět - je tarotovým symbolem úspěšného dokončení a završení, uzavření všech záležitostí a úkolů, označuje samotný vrchol vzestupu člověka jeho vysvobození a tedy automatický šťastný konec, přinášející plnou hojnost a naprosté, blažené uspokojení; signuje také vztah ke vzdáleným krajinám (zde například: Satguru jako plně spirituálně realizovaný Člověk; duchovní Realizace jako předpoklad všech dalších cenností člověka - Sil Átmanu; také jednotlivé odpovědi a poučení vyzískané od Satgurua - především ty, které jsou ihned a přímo integrovány do vědomí tazateleSatguru a jeho vzdálená, tazatelovi exotická  země atp.)

 

Osmička mečů přináší opakované pochybnosti jako výraz vnitřních překážek, omezování a vymezování sebe myslí a tím podléhání její vládě, potlačování cenných a zářivých, šťastných částí nás samotných (zde například: opakované pochybnosti a nejasnosti tazatele vyjádřené v jednotlivých dotazech a tím zbytečné podněcování vlastní domnělé neschopnosti; neustálé tázání se místo praktikování, jeho zmatek, pochybnost - nevíra v možnost splnit slova učitele atp.)

 

Rytíř holí přináší vítěznou podnikavost, touhu po nových začátcích, je znakem velmi vášnivého, ohnivého temperamentu a vznětivé netrpělivosti: může příjemně hřát, ale také způsobit ničivou bouři; ve výkladech symbolizuje mladé, velmi energické a emocionální mladé muže (zde například: tazatel a jeho nezkrotné otázky, dotazy i k záležitostem mimo přímé téma Realizace -  zájem a vnitřní touha po okultních silách, ale také jeho neutuchající snaha nechat se povzbudit, posilnit, přesvědčit Mistrem a nevzdat své úsilí  atp.)

 

 

 

 

Šrí Ramana Maharši „Poselství“, výbor z rozmluv a veršů, přeložil a uvádějícím textem opatřil Jiří Navrátil, str. 130-132.


 

    Osvobození a divotvorné síly

    Ž: Až dosud jsem měl velký strach před osvobozením; považoval jsem je za něco strašného. Nyní vidím, že je to stav velmi příjemný, - ale jak je tomu s divotvornými silami? Máme o ně usilovat, nebo jsou překážkou osvobození?

U: Nejvyšší silou je „realizace“ Átmana, jeho poznání tváří v tvář; neboť „realizujete“ – li jednou pravou skutečnost, nemůžete již nikdy upadnout na stezku nevědomosti (avidjá).

    Ž: Ale co jsou divotvorné síly?

    U: Jsou dva druhy divotvorných sil a jeden z nich může být překážkou na cestě za poznáním Pravdy. Říká se, že kouzelnými průpověďmi, drogami plných okultních vlastností, krutě přísnou askezí nebo jistým druhem soustředění mohou být získány zvláštní síly; ale ty nejsou prostředkem k dosažení Sebepoznání. Získáte-li je, neoprošťujete se tím ještě nikterak od nevědomosti.

    Ž: A co druhý z nich?

    U: Jsou to projevy síly a poznání, které jsou vám úplně přirozené, jakmile jste prožil Átmana. Jsou to výsledky normálního a přirozeného úsilí člověka, který dosáhl cíle. Dostavují se samy sebou, jsou darem Átmana a vznikají do jisté míry vlivem vlastního karmanu (skutků z minulých životů). Ale ať se dostaví, nebo ne, zůstává tím dokonalý (siddha), dlící v nejvyšším míru, naprosto nevyrušen. Poznává Átmana, a to je silou neochvějnou. Ale tyto síly se nedostavují, snažíte-li se o ně. Dosáhnete-li stavu „Seberealizace“, poznáte, čím tyto síly jsou.

    Ž: Řekl jste, že osvobozený se může během času díky svému přirozenému duchovnímu úsilí stát nehmatatelným a neviditelným, že může na sebe vzít každý tvar … ?

    U: Ano, právě osvobozený je nanejvýš schopen takového rozvoje. Ale nemůžete posuzovat osvíceného podle takových věcí; tyto síly nejsou známkou pravého poznání. To spočívá v podstatě v tom, že postřehujeme ve všech zdánlivých protikladech totéž.

    Ž: Ano. Mám ještě jednu pochybnost.

    U: Jakou?

    Ž: Řekl jste, že „srdce“ je jediným centrem pro ego, pro Átmana, pro Boha, pro vše …

    U: Ano, je tomu tak. Ale ego je netrvalé. Jako vše ostatní je i ono podpíráno srdečním centrem. Ego je pojítkem mezi Duchem a hmotou, je uzlem (granthi), uzlem kořenné nevědomosti; proto je též známo jako „uzel srdce“ (hridaja-granthi). Je-li tento uzel rozťat, shledáváte, že srdeční centrum je střediskem Átmana.

    Ž: Říkal jste, že z tohoto centra vede chodbička k mozkovému centru (sahasrára).

    U: Ano; ta je však v člověku upoutaném uzavřena; zatímco v člověku, v němž „uzel srdce“ je rozťat, se zvedá proud síly zvaný átma-nádí (nádí=nervový proud) a ústí mozkovém centru na temeni hlavy.

    Ž: Je to tak zvaná sušumná?

    U: Někteří to tak nazývají. Je to průchod spásy (mókša). Nazývá se též brahma-nádí. Je to nervový proud, o němž hovoří upanišady. Je-li tato chodbička otevřena, jste prost klamu. Uvědomujete si Pravdu, i když hovoříte, myslíte, nebo jednáte s lidmi či zabýváte se věcmi.

    Ž: Slyše toto vše, jsem zmaten. Nevím, jak může člověk dosáhnout tak velkých zkušeností pouze tím, že má na paměti věty jako: „Uzři vidoucího“, „Poznej sebe sama“, atd.

    U: Je to vskutku nesnadné, ale ne nemožné, je-li tu vážná snaha. Proto se říká, že se člověku musí dostat doteku Milosti. Vliv některého osvíceného se do vás mlčky vkrade … On nemusí mluvit.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode