Afirmace pro 14. týden 2014

01.04.2014 22:35

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

31.3. - 6.4. 2014 - 14. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 9  -  Orion (Vize)

 

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

ORION (Vize) – je mistrovským nositelem energie, která nás s jasností sobě vlastní přivádí ke skutečné životní cestě a umožňuje nastavit soulad s naším vlastním životním plánem. Pod jeho vlivem jsou najednou rozhodnutí snadnější, protože si můžeme uvědomit nejbližší kroky a možnosti, které vedou ke splnění dávno tušených, intuitivních vizí. Současně je tím posilováno spojení s Vyšším Já, což aktivuje a dále rozvíjí šestou čakru – Třetí oko. Přestože se může původně zdát, že našich možných rozhodnutí i samotných možností  je velmi mnoho, a to nás v tomto bodě vývoje často spíše zatěžuje než těší – sledujeme-li své vlastní srdce, snadno zjistíme, že ta správná cesta pro nás se  nakonec přirozeně otevírá zcela samovolně, nasloucháme-li a zříme vedení Světla. Pak chápeme, že překážky se tak jako tak objeví nakonec stejně úplně všude – ale jen proto, aby nás jejich překonání učinilo vědomějšími a tím i čistějšími. Není tedy žádný důvod, proč nesledovat svůj vlastní směr právě teď a nyní – a napořád.

 

 

 

Otázka (hledajícího).: 
 
Přirozený stav lze poznat jen když pominou všechny tyto světské vize. 
Jak však docílit, aby pominuly?
 
 
Odpověď (Šrí Ramany Mahárišiho).: 
 
Pomine-li mysl, pomine celý svět. 
Příčinou toho všeho je mysl. 
Jestliže ta pomine, projeví se přirozený stav sám. 
Já samo sebe po všechny časy prohlašuje za „Já-Já“. 
Je samozářící. 
Je zde. 
Je toto vše. 
My jsme jenom toto. 
Proč bychom to hledali, když tím jsme? 
Staří říkají: 
„Bude-li vidění absorbováno v džňáně, 
uvidí člověk svět jakožto Brahman“.


 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši 

 

 

 

(Pozn. Přirozený stav = Sahadža samádhi = stav  spirituální Jednoty - trvalé Osvícení, cíl lidské inkarnace; Já-Já - přechodový stav od ega k JáJá = Átman = nikoliv malé osobní já = Bůh = Brahman)


  

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode