Afirmace pro 14. týden 2019

02.04.2019 22:05

 

 

 

"Afirmace" na rok 2019 budou sestavovány z citátů, 

které se dotýkají pohledů na Absolutno -

 

-  ve druhé části 

opět ve vazbě na nauku Šrí Ramany Mahárišiho.

 


 

 

 

 

1.4. - 7.4.  14. týden 2019

 

 

 

Světští lidé poctivým meditujícím obvykle moc nerozumějí :)!

 

 

 

jk

 

 

 Otázka Hledajícího:

 

Může být meditující člověk v nirvikalpa samádhi

ovlivněn fyzickým rušením?

Můj přítel a já spolu v tomto bodě nesouhlasíme.

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Máte pravdu oba.

 

Jeden z vás mluví o kévala a druhý o sahadža samádhi.

V obou případech je mysl ponořena do blaha Já*.

 

V prvním mohou fyzické pohyby meditujícího rušit,

protože mysl zcela nevymřela.

Je ještě živá a může být, tak jako po hlubokém spánku,

v každém okamžiku znovu aktivní.

Přirovnává se k okovu,

který ačkoli je zcela ponořen pod vodou,

může být vytažen za provaz,

který je k němu stále přivázán.

 

V sahadža mysl zcela utonula v Já* jako okov,

který byl utopen v hlubinách studně i s provazem.

V sahadža nezůstává nic,

co by mohlo být rušeno nebo vytaženo zpět na svět.

Činnosti člověka se pak podobají činnostem dítěte,

které ve spánku saje matčino mléko

a je si sotva vědomo, že se krmí.

 

 

Otázka Hledajícího:

 

Jak může člověk v takovém stavu ve světě fungovat?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Člověk, který si přirozeně zvyká na meditaci

a zažívá její blaho,

neztratí svůj stav samádhi při žádné práci,

ani když se dostaví jakákoli myšlenka.

To je sahadža nirvikalpa.

Sahadža nirvikalpa je nasa (úplná destrukce mysli),

zatímco kévala nirvikalpa je lája (dočasné odložení mysli).

 

Ti, kdo jsou ve stavu lája samádhi,

budou muset čas od času přivést mysl zpět pod kontrolu.

 

Je-li mysl zničena,

tak jako tomu je v sahadža samádhi,

už nikdy znovu nevyraší.

Cokoli tito lidé dělají je zcela nahodilé;

nikdy ze svého vysokého stavu nevyklouznou.

 

Ti, kteří jsou ve stavu kévala nirvikalpa samádhi,

nejsou realizovaní, stále ještě hledají.

 

Ti, kdo jsou ve stavu sahadža nirvikalpa,

jsou jako světlo v závětří nebo oceán bez vln;

to znamená, že v nich není žádný pohyb.

Nemohou najít nic, co by bylo od nich odlišné.

 

Těm, kdo tohoto stavu nedosahují, se zdá,

že je od nich všechno odlišné.

 

 

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

 

Já* = Vyšší Já (Absolutno), nikoliv ego

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode