Afirmace pro 15. týden 2013

10.04.2013 12:59

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

8.4. 2012 - 14.4. 2013  - 15. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  pětka holí, páže pohárů, trojka mincí

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Pětka holí - hravost v přátelském souboji, výzva k dokázání svých sil, dobrovolné a snaživé cvičení a zápolení k sebepřekonání (zde například: dobrovolný půst Čelammá jako součást spirituální disciplíny umenšení ega, ale i Bhagavánovo laskavé přimění ji k jídlu v době zamýšleného půstu  a přátelský poukaz na "důkazní" význam lístku, který byl Čelammá nalezen)

 

Páže (princezna) pohárů - dítě, či velmi mladá osoba ženského pohlaví (anebo příležitost podobného druhu) s velmi vyvinutými atributy harmonie, krásy, lásky, umění, citu, empatie, tušení věcí mezi nebem a zemí, s potenciálem pro rozvoj spirituality (zde například: sama Čelammá a její služba Bhagavánovi; také příležitost k jejímu poučení apod.)

 

Trojka mincí - nese (předem) úspěšně složenou zkoušku, a tak zaručuje vstup do nového životního období na vyšší úrovni, kde lze odhalit hlubší tajemství (zde například: svolení Čelammá k jídlu v době zamýšleného půstu - poslechnutí Satgurua, prohloubení oddanosti k němu a jeho vedení a automatický vnitřní  pokrok s tím spojený)

 

 

Z knihy Šrí Ramana Maharši „Učení“, vybrané výroky, uspořádal, přeložil a průvodními texty opatřil Jiří Navrátil, str. 17-18.
 

 

 

„Do ášramu přicházívala často Ečammálina mladičká neteř Čelammá. Měla ve zvyku se občas postit, a tak se stalo, že jednou přinesla Šrí Ramanovi nějaké velmi dobré jídlo právě v den svého půstu. „Jakpak bych mohl jíst, když ona nejedla?“ vyprávěl o tom Šrí Ramana.

„Řekl jsem jí, že by si neměla libovat v půstech, a jaksi jsem ji přiměl, aby si vzala také. Příštího dne, když šla zase ke mně, našla cestou list papíru, na němž byly napsány nějaké verše, a přinesla jej. Shledal jsem, že verše znějí: „K čemu jsou ještě různé metody sebekázně ve společnosti mudrce? K čemu je ještě vějíř, když vane chladný větřík?“ a řekl jsem jí: „Podívej se! Tyhle verše říkají totéž, co jsem ti pověděl včera.“

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode