Afirmace pro 15. týden 2014

10.04.2014 19:44

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

 

7.4. - 13.4. 2014 - 15. týden 2014

 

Archandělská karta č. 1  -  Archanděl Michael

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Michael – „Ten, kdo je jako Bůh“ – nám pomáhá nesmlouvavě se držet toho, co nás přivádí k našemu pravému Já, k Boží Jednotě - a držet se posléze pevně i Já a Boha samotného. Někdy proto jeho světelný meč může působit i poněkud přísně – ale právě tato přísnost je aktem Milosti. Všichni musí dodržovat Božské zákony – ti však, kteří jsou blíže k nebeské bráně, podléhají ještě přísnějšímu Michaelovu dohledu. A jen ti, kdož jsou zralí, ocení tuto archandělskou výchovu bez reptání. Přestanou vytvářet jakýkoliv odpor k Bohu a Jeho Stvoření – v činech, pocitech ale i myšlenkách – a zůstanou s důvěrou v kontaktu s Vyšším Já, děj se co děj, se vší pokorou, odvahou a silou svého ducha. Vše nižší poté odpadne z jejich nitra i okolí, protože sám Michael to svým mečem podetne, aby plnil Boží vůli a naši Cestu urychlil, zasloužíme-li se o to. Tak všichni připravení dosáhnou trvalého Míru a Nekonečného Oceánu Blaženosti, k němuž právě nás vede blankytné, safírově modré světlo tohoto archanděla, vykonavatele Spravedlnosti.

 

 

Šrí Ramana uznával platnost zákonů karmy, ale říkal, 

že jsou použitelné jen tak dlouho, 

dokud si člověk představuje, že je oddělen od Já.

 

Říkal, že na této úrovni (úrovni adžňány),

procházejí jedinci řadou předurčených činností a zkušeností,

které jsou všechny důsledky dřívějších činů a myšlenek.

 

Příležitostně říkal i to, že každý čin a zážitek v lidském životě 

je stanoven při narození a že jediná svoboda, kterou člověk má, 

je uvědomit si, že neexistuje ani konání, ani zažívání.

 

Jakmile však člověk realizuje Já, 

nezůstává nikdo, kdo by důsledky činností zažíval, 

a tak se pro něj stává celá struktura karmických zákonů nadbytečnou.

 

Šrí Ramana považoval karmický zákon za manifestaci boží vůle.

 

Říkal, že před realizací existuje osobní Bůh, Íšvara, 

jenž řídí osud každého člověka.

 

Je to Íšvara, který určil, že každý musí trpět následky svých činů 

a je to Íšvara, který stanovuje sled činností, 

jež každý člověk musí během každého života vykonat.

 

Nikdo nemůže Íšvarovu soudu uniknout, 

pokud se ztotožňuje s činnostmi těla.

 

Jedinou cestou jak se osvobodit od jeho autority, 

je úplně překročit karmu realizací Já.

 


 

Pozn.: Realizace Já však znamená trvalé sjednocení se s Bohem a tedy automaticky i absolutní soulad s Jeho zákony. Čím „blíže“ Já jsme, tím více se nacházíme pod Jeho–Boží ochranou a dotýká se nás tím větší měrou i Jeho Milost. 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode