Afirmace pro 16. týden 2013

16.04.2013 22:08

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

15.4. 2012 - 21.4. 2013  - 16. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  Král mincí, dvojka mečů, čtyřka pohárů

  

 

 

       

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Král mincí - postava zralého muže, často fixovaná na smysly a jejich realitu, v níž umí stát výborně, prakticky a jako pilíř pevně nohama na zemi - ale tatáž schopnost mu někdy činí velké obtíže při spirituálním úsilí (zde například: tazatel a jeho marná snaha zajistit si pouhými a neustálými otázkami vnitřní pokrok; osoba Mistra jako neodmyslitelná a nejpevnější opora  pro hledající atp.)

 

Dvojka mečů - značí hluboké vnitřní pochybnosti a nevíru, sílu protikladných postojů se snahou je řešit pouze myslí  - potlačením citů a pocitů (zde například: neschopnost zařídit s podle guruových slov, neschopnost pochopit nesmyslnost vlastních postojů o víře hledajícího; neschopnost věřit ve vlastní přínou zkušenost hledajícího - a hloupého muže z vyprávěného příběhu atp.)

 

Čtyřka pohárů - výraz nespokojenosti, mrzutosti, naštvanosti - objevuje se všude tam, kde máme něčeho "již dost" negativním způsobem (zde například: oponování slovům gurua namísto nasazeného praktikování jeho rad; také vyprávění příběhu guruem - aby laskavým způsobem poukázal na nevhodnost takového postoje žáka)

 

 

Výňatek z knidy: Sri Annamalai svámí (Realizoval Stezkou Šri Ramany Mahárišiho) – Hovory o seberealizaci; přeložil Rudolf Skarnitzl, str. 107 – 108:

 

Ot.: Vím, že naslouchání guruovi a víra v jeho slova jsou důležitá. Když říká: „Vy jste átman, svět není skutečný“ atd. jsem schopen přijmout, že jeho slova jsou pravdivá, ale má víra v pravdu těchto slov neumožňuje tuto pravdu zažít.

AS.: Musíte věřit guruovi a musíte také věřit ve svou vlastní zkušenost, protože guru vám neříká, že máte přibrat další víru do mysli. Říká Vám, abyste si hledali vlastní zkušenosti o sobě samém a když si tak budete počínat, tak přehlížejte vše ostatní.

Traduje se o Ram Tirthovi, že vyprávěl, jak jeden trochu hloupý muž, žil se svou ženou v malé vesnici. Jeho přátelé si jej rádi dobírali a tropili si z něho legraci, protože ho všichni považovali za hloupého.

Jednoho dne mu jeden muž řekl: „Máme pro tebe špatnou zprávu. Tvá žena ovdověla.“ Muž tomu uvěřil a začal zoufale plakat: „Má žena ovdověla! Má žena ovdověla!“

Několik lidí, kteří byli nablízku se smáli a říkali: „Co se trápíš? Vždyť ty jsi naživu. Jak může být tvá žena vdovou, když ty jsi naživu. Proč naříkáš?“

„Moji nejbližší přátelé mi to řekli,“ odpověděl, „a já jim věřím. Jsou to spolehliví lidé. Když oni říkají, že má žena ovdověla, pak to musí být pravda.

Jistě jsme názoru, že muž, když se takto chová je úplně hloupý, protože si zvolil víru ve slova, namísto vlastní zkušenosti. Ale jsme na tom lépe? Věříme na základě nepřímých informací, které nám poskytují smysly, že jsme tělo. Zkušenost, zážitek Já jsem, pocházející z átmana, je v každém z nás, ale když se potměšilé smysly rozvinou a snaží se nás přemluvit k víře v něco, co je zřejmě nepravdivé, my jim věříme přehlížíme naši přímou zkušenost.

Pak se trápíme nad naším stavem a bědujeme „jsem ve vázanosti, jsem neosvícený, nejsem volný.“

I když guru přijde a říká: „Vy jste átman, jste volný; proč trváte na mylné informaci, které vám sdělují potměšilé smysly?“ Přece však nadále nevěříte pravdě.

Vy mu odpovíte: „Smysly mi vždy poskytovali spolehlivé informace. Naučil jsem se jim důvěřovat. To, co mi říkají musí být pravda.“

A tak se dále rmoutíte a stěžujete si, i když přímo prožíváte odhalení pravdy, které je v souhlase s guruovými slovy.

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode