Afirmace pro 16. týden 2014

17.04.2014 22:32

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

 

14.4. - 20.4. 2014 - 16. týden 2014

 

Archandělská karta č. 10  -  Archanděl Sandalfon

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Sandalfon – je velmi něžný a hluboce podporující každý nový zrod ve vesmíru, dětsky a radostně milující všechny jakkoliv poraněné bytosti. Vede nás k setkání s naším vnitřním dítětem, probouzí a přitahuje však i přirozený protipól naší osobnosti – uvnitř i vně nás - přivádí  nás k nám více podobným lidem. Podílí se však především na našem vlastním sjednocování protikladů a přibližování se k Jednotě (Bohu – vyššímu „Já“ – Absolutnímu Bytí). To on nás nabádá a jemně i pevně současně povzbuzuje, abychom se už nebáli žádné temnoty, neschovávali se a neutíkali před ní (negativní emoce, pocity, myšlenky, činy, vnější vlivy, bytosti atp.), neboť tato je stejně jen naší vlastní součástí, která, je-li plně prohlédnuta, jako všechno ostatní se nakonec mění ve světlo poznání a čirou blaženost. Pak jsme i sami v sobě ve stavu absolutního naplnění, trvalého štěstí a pohár všech našich dosavadních snů a touhy po lásce je naplněn až po okraj.

 

 

Nevědomost převládá a zahaluje Já,

jež je čistou blažeností, závojem.

Snaha je zaměřena jen na odstranění tohoto závoje,

kterým je nesprávné poznání.

Nesprávné poznání je jen klamné ztotožnění Já s tělem a myslí.

Tato klamná identifikace musí zmizet

a pak zůstane jen samotné Já.

 

 


Bhagavan Sri Ramana Maharshi

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode