Afirmace pro 17. týden 2014

26.04.2014 11:34

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

21.4. - 27.4. 2014 - 17. týden 2014

 

Archandělská karta č. 7  -  Archanděl Zadkiel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Zadkiel – svým působením vyvolává většinou velmi silný dojem. Dovoluje totiž prohlédnout naše nedokonalosti, stíny nevědomosti a nahlédnout na ně jako na skutečně a výhradně naše vlastní – a to i v případě, kdy za potížemi i objektivně stojí někdo jiný, okolnosti a podobně. Cesta je ale naše, úkoly na ní a stejně tak i nejrůznější překážky samozřejmě také. Vše v nitru zrcadlí se i vně („jak nahoře, tak i dole“). V tomto někdy až zdrcujícím poznání není úniku od osobní zodpovědnosti za vše, co se nám děje – a nelze ani ukazovat prstem vně sebe na jakékoliv viníky. Milost archanděla Zadkiela nám ovšem umožňuje nejen toto pochopení, ale i transformaci sebe sama (fialová barva karty – Milost v možnosti změnit sebe sama) – do Světla Dokonalosti. Pod jeho vlivem můžeme pochopit, jaký je skutečný důvod naší zdejší existence – že je jí výhradně uskutečnění našeho Vyššího, Božského „Já“ a že vše ostatní je jen dílčí prostředek k dosažení tohoto cíle. Pak můžeme závěrečnou osobní proměnou, smrtí ega, snadno opustit všechna svá dosavadní lpění na problémech a bolestech, včetně těch karmických, a žít život v duchovní  radosti a svobodě – v „“Přízni Boží“, která je i jménem tohoto mocného archanděla. Sami se tak s jeho pomocí stáváme svými vlastními osvoboditeli.

 

 

 

Současné trápení vzniká z toho, že si člověk myslí,

že vykonavatelem je on.

Je to však omyl.

Je to vyšší síla, která vše koná a člověk je jen nástrojem.

Přijme-li toto postavení, je osvobozen od strastí,

v jiném případě se o ně uchází.

Vezměte například sochu u základu gopuram (věž chrámu),

která je vytvořena tak, že vypadá,

jako by nesla břemeno věže na svém rameni.

Její postoj i vzhled jsou obrazem velikého napětí

působícího dojmem, že nese váhu věže.

Přemýšlejte však.

Věž je postavena na zemi a spočívá na svých základech.

Postava je rovněž součástí věže, ale je vytvořena tak,

aby vypadala, že nese její tíhu.

Není to směšné?

A takový je i člověk,

který na sebe bere pocit,

že koná.

 

 

Bhagavan Sri Ramana Maharshi

 

 

 

 

Pozn.: Toto Bhagavánovo poučení patří pouze opravdovým a upřímným spirituálním praktikantům. Ač je z nejvyššího úhlu pohledu pravdivé, ostatní by měli v životě postupovat každý podlé své vlastní dosažené úrovně a jí obvyklé cesty - jinak utrpí škodu oni i jejich okolí.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode