Afirmace pro 19. týden 2012

06.05.2012 20:43

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

7.5. - 13.5.  - 19. týden 2012

 

Karta velké arkány č. 18 - Luna

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu přináší ve své světlé podobě vysokou inspiraci, extrémní snivost, neohraničenou fantazii a schopnost nejhlubší empatie a dílčích prorockých vjemů, spalující romantiku, touhu po odhalení tajemství a mystérií života a smrti. Ale jeho tmavá polovina zrcadlí i strach a hrůzu z nepojmenovatelného, zmatek, iluze a propadnutí přecitlivělosti a nejrůznějším druhům pocitů a pokušení pramenících dokonce také až z těch největších a nejtemnějších hlubin  našeho podvědomí.  

Je vždy ukazatelem přímé hrozby počátku převládnutí sil (nižší) mysli a především víru v ní se všemi následky - nestálostí, ničivou rozpuruplností, špatnými a zmatenými pocity, ničivou depresí a nejrůznějšími fóbickými stavy hraničícími s principy šílenství a dokonce i sebezničení. 

V těch nejhorších sestavách má přímou vazbu i na všechny energie nižších světů a je tak přímo poplatná své symbolice sestupu do podsvětí s následkem děsivých obav ze smrti a všeho temného, co může následovat po ní - a tak je současně nejúčinněji bráněno i poznání našeho pravého JÁ. Cesta jak z toho ven však vede výhradně dovnitř našeho nitra - jedině odtud můžeme všechny tyto energie prosvětlit a nakonec i zcela překonat - vidět příčinu vně sebe a pokoušet se věci řešit odstraňováním vnějších překážek nemá pražádný smysl, protože vede jen k posílení negací listu -  a je proto předem odsouzeno k zániku.

 

Luna v Egyptském Tarotu je symbolizována  ztvárněním boha Anubida v jeho dvojité šakalí podobě, střežící mezi branami, na nichž jsou zobrazeni bohové Osiris a Chons, práh mezi sférou života a smrti. Scéna obsahuje i Osiridovu rakev, skarabea, pravou cestu duše pokračující na druhé straně zakončenou horou ve světle (smyboly mystické smrti, znovuzrození a dosažení cíle - Boha - Poznání) - k níž se ale dostáváme teprve tehdy, vypořádáme-li se trvale s temnou stranou této karty. List samozřejmě obsahuje i obraz Luny - jako prolínajícího se symbolu vlivů duše, mysli i hmoty - zcela protikladnému a oponujícímu síle Ducha.

 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola osmnáctá - Závěr - dokonalost odříkání - sloka 35:

 

"A ODHODLANOST, KTERÁ NEPŘESAHUJE RÁMEC SNĚNÍ,

BÁZNĚ, NÁŘKU, MRZUTOSTI A ILUZE,

TAKOVÁ POŠETILÁ ODHODLANOST NÁLEŽÍ,

Ó SYNU PRTHY, KVALITĚ TEMNA".

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode