Afirmace pro 19. týden 2013

05.05.2013 14:55

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

 

6.5. 2012 - 12.5. 2013 - 19. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - devítka pohárů, páže mečů, trojka holí

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Devítka pohárů - nese skvělou náladu, veselí, družnost, příjemné záležitosti prožívané v přátelství, u světských lidí většinou požitkářství, smyslné přehánění - u spirituálních ale velkou radost z každého dosaženého pokroku, může být také předzvěstí zkušeností vnitřní blaženosti (ánandy) zažívané ve společném usilování, je to list, který dovoluje zapomenout každý předchozí nesoulad vztahů (zde například: Bhagavánova laskavost - trávení času se Šarmou; závěrečné v podstatě usmíření mezi Činnasváním a Šarmou, když změnil názor a věnoval se jeho dílu velmi pečlivě i zpětně; zisk a pozitivní výsledek k radosti celého kolektivu ášramu v podobě nové publikace Šarmy, kterého všichni v jeho darech vnímali pozitivně  atp.)

 

Páže (princezna) mečů - zasívá sváry, rozkoly, projevuje nezastřenou neochotu vyjít vstříc, vládne tímto svými nesenými příležitostmi a schopnostmi světu intelektu a ducha, v nichž ovšem nakonec umožňuje najít řešení všude tam, kde nazrál čas (zde například: nesouhlas Bhagavána s neochotou Činnasvámího - a také tato jeho neochota vůči Šarmovi; duchovní a intelektuální vedení Šarmy Bhagavánem při překladech a vysvětlování veršů; Satguruova (Bhagavánova) znalost Šarmovy bystrosti; sama Šarmova způsobilost k této práci atp.)

 

Trojka holí (žezel) - symbol té nejpevnější, nejzákladnější a nejpraktičtější důvěry v prozřetelnost, dává základ - díky dosaženému vrcholu předchozích snah, díky němuž je možné zvládnout i do budoucna vše potřebné, byť by to pro nezasvěceného vypadalo i zcela nereálně (zde například: Bhagavánovo osobní úsilí a úspěšné ovlivnění Činnasvámího; úspěšný upozorňující vliv ostatních ášramitů, když se Bhagaván vypravil za Činnasvámín, ale ten jej neviděl; Šarmův závěrečný úspěch pro dobro celého ášramu a všech Hledajících  - vše díky síle  Satgurua a víře v něj atp.)

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 104 - 105:


„Koncem dvacátých let se Bhagaván zeptal Lakšmana Šarmy, který by jeden z jeho velmi vzdělaných stoupenců, zda studoval Ulladu Nárpadu. Lakšman Šarma odpověděl, že nikoli, protože tamilština je pro něho velmi obtížná.

 

Ulladu Nárpadu je báseň o 42 verších, kterou Bhagaván složil v tamilštině a která vysvětluje povahu skutečnosti a prostředky, kterými ji lze odhalit. Ačkoli Lakšman Šarma sám byl Tamilec, nebyl obeznámen se všemi pravidly literární tamilštiny. Hovorová a literární tamilština mají různá gramatická uspořádání. Rozdíly jsou tak závažné, že i vzdělaný Tamilec, který nestudoval klasicky psanou tamilštinu, má potíže s pochopením těchto textů.


Protože Bhagaván byl názoru, že Lakšman Šarma by měl být seznáměn s tímto dílem, nabídl mu, že mu jej řádek po řádku vysvětlí. Mnoho týdnů, den po dni, měl Lakšman Šarma vzácnou výsadu, že dostával soukromé lekce od Bhagavána. Zapisoval si poznámky tak, jak Bhagaván vysvětloval smysl každého verše, a později tyto informace, které mu Bhagaván sdělil, použil k sepsání tamilského komentáře o tomto díle.

 

Aby se ujistil, že správně porozuměl smyslu, Lakšman Šarma přeložil každý verš do sanskrtu. Bhagaván prohlížel překlad tak důkladně, že se stávalo, že přinutil Lakšman Šarmu, aby přepracoval verš pět až šestkrát. Tyto sanskrtské verše a jejich anglický překlad vyšly později pod názvem „Revelation“ (Odhalení). Původní tamilský komentář Lakšman Šarmy je stále k dostání, ale v angličtině nikdy nevyšel.


Tyto komentáře vycházely původně jednou za týden v novinách „Džana Mittiran“ na pokračování. Když tato důležitá vydání došla do ášramu, Bhagaván každé pokračování vystřihl a komentář uložil blízko své pohovky.


Lakšman Šarma chtěl  po ášramu, aby komentáře vydla knižně, ale Činnasvámí to odmítl, protože on a Lakšman Šarma měli několik rozepří v jiných záležitostech. Lakšman Šarma byl nucen knihu vydat sám.


Bhagaván téměř nikdy nezasahoval do každodenních provozních záležitostí úřadu, ale když se dověděl, že Činnasvámí odmítl vytisknout totu knihu, udělal výjimku. Zašel k místnosti, kde Činnasvámí úřadoval, a oknem se na něho díval snad čtvrt hodiny. Činnasvámí si ho nevšiml, protože byl zabrán v nějakých účetnických záležitostech. Nakonec muselo několik stoupenců vejít a sdělit mu, že Bhagaván stojí již dlouhou dobu venku za oknem.
 

Když tedy Činnasvámí vstal, aby přivítal Bhagavána, Bhagaván mu řekl: „Každý je názoru, že konemtář Lakšman Šarmy k Ulladu Nárpadu je nejlepší. Nikdo nestudoval Ulladu Nárpadu tak jako Šarma. Proč nevytiskneš jeho knihu?“


Činnasvámí pochopil pokyn a souhlasil s vydáním knihy jako publikace ášramu, jakmile bude Lakšman Šarmovo soukromé vydání vyprodané. Mezitím vykoupil většinu neprodaných výtisků Lakšman Šarmy a přilepil jméno Šrí Ramanášramu nad jméno a adresu původního vydavatele a nabízel knihu v prodejně knih v ášramu.“
 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode