Afirmace pro 2. týden 2012

10.01.2012 21:50

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

9.1. - 15.1.  - 2. týden 2012

 

Karta malé arkány  - Královna pohárů

 

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu i podle Tarotu Egyptského označuje senzitivní, citové, empatické a umělecky či spirituálně (anebo oboje)  nadané ženy, které se díky svým vnitřním (a někdy i vnějším) kvalitám těší všeobecným sympatiím a dokáží druhé lidi velmi pozitivně inspirovat. 

Kartě vládne živel vody -  postava královny vodě velmi dobře rozumí a umí jí i vládnout -  sama z jejích atributů vždy vychází, respektuje je, ale nenechává se jimi pohltit a strhnout ani u sebe, ani u druhých (obzvláště v Egyptském Tarotu je tento aspekt odtažení se a nadhledu nad nimi zdůrazněn, karta má pak rys výrazněji spirituální a označuje sílu těch, kteří zvítězili nad egem). Pak může léčit, předvídat a taktně věnovat moudrou radu i tam, kde všechny předchozí snahy selhaly.

Odvrácenou tváří tohoto listu může být ( podle sestavy Tarotu v jeho okolí) přehánění a vychýlení ze zdravého středu  všech jeho kladů, sklon k přílišnému idealizování, iluzím, klamům; dokonce může označovat i související psychická onemocnění a nejrůznější druhy závislostí. Ve většině případů však převládá pozitivní tvář této Tarotové postavy, která pak vnáší lásku, mír, konejšivé a hřejivé  porozumění všude tam, kde je jí nasloucháno - nejen sluchem, ale zejména srdcem.

 

 

Bhagavadgíta, kapitola dvanáctá - Oddaná služba - sloka 13-14:

 

"KDO JE PROST ZÁŠTI A JE LASKAVÝM PŘÍTELEM VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ,

KDO SE NEPOVAŽUJE ZA VLASTNÍKA A JE PROST FALEŠNÉHO EGA,

KDO ZACHOVÁVÁ KLID JAK VE ŠTĚSTÍ TAK I V NEŠTĚSTÍ,

KDO JE SNÁŠENLIVÝ, VŽDY SPOKOJENÝ, UKÁZNĚNÝ  

A S ODHODLANOSTÍ SE VĚNUJE ODDANÉ SLUŽBĚ

S MYSLÍ A INTELIGENCÍ UPŘENOU NA MNE,

TAKOVÝ ODDANÝ JE MI VELICE DRAHÝ".

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode