Afirmace pro 2. týden 2013

07.01.2013 22:37

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

7.1. - 13.1. 2013  - 2. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  Spravedlnost, pětka holí (žezel), pětka pohárů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Spravedlnost - autoritativní  spravedlnost a řád, zákon světský i duchovní, rovnováha, odezva druhé strany, vážné, seriózní či zákonem ustanovené svazky a partnerství všeho druhu

(zde například: hledání duchovních rad - zákonů a autorit jako protiváha životu světskému, touha po přátelství a odezvě, snaha vyrovnat osud a pomoci příteli, vězení jako výraz zákona a světské spravedlnosti a nutnosti vyrovnání vesmírných a Božích sil)

 

Pětka holí (žezel) - hravost v přátelském souboji, výzva k dokázání svých sil, dobrovolné a snaživé cvičení a zápolení k sebepřekonání

(zde například: snaha podpořit a povzbudit přítele a pomoci mu v překonání trablů radou od mudrce, cvičení k překonání ega, svět jako pouhá božská hra a motivační kolbiště pro problouzející se duši)

 

Pětka pohárů - duševní bolest, starosti a trápení (i následkem lehkovážnosti), rozloučení, domnělá ztráta - ale i podpora zvenčí a od přátel

(zde například:  nevědomé ztotožňování se s tělem a egem a následné trápení, iluzorní utrpení pod vlivem hledání vztahů ve hmotném světě, vězení všeho druhu, možnost jeho využití k vnitřnímu probuzení a růstu a žádoucí očistě duše  - jako projev Boží Milosti)

 

 

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a  ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 317 a 318:

 

 

 

 

„Otázka: Nedávno jsem obdržel dopis od přítele. Když jsem jej pročítal, byl jsem velmi šťastný a cítil jsem, jak se má mysl rozechvěla. Pak jsem pociťoval, že tu je k jeho osobě připoutanost a že má láska není ke všem stejná.

Annamalai svámí: Mít rád nebo milovat jednu konkrétní osobu není dobré. Pociťujte lásku ke každému. To je beztužebnost.

 

Otázka: Mám dobrého přítele, který je deset let ve vězení. Je velmi zoufalý. Mohu něco udělat, co by mu pomohlo?

Annamalai svámí: Celý vesmír je ovládán Bohem. Všechno břímě máme složit k jeho nohám. Nechte ovládání světa Bohu. Bůh rozhodl jaké činnosti budou naše těla v tomto světě vykonávat. Je to boží vůle, že tělo vašeho přítele je ve věznici. Bůh však neváže mysli lidí. Mohou se k němu kdykoli obrátit. Mohou se kdykoli obrátit k átmanu a oddělit se od činnosti těla.

Chcete-li pomoci svému příteli, pošlete mu některou z Bhagavánových knížek. Pak bude mít možnost se dozvědět o svém vlastním pravém Já. Když tomu porozumí, může usilovat o dosažení vnitřní svobody, i když jeho tělo je uvězněno. Zřejmě trpí tím, že jeho tělo je ve vězení. Když trochu porozumí něčemu o své skutečné přirozenosti tím, že bude číst učení Bhagavána,  pochopí,  že ve vězení je pouze jeho tělo. Átman nemůže nikdo nechat zavřít. Když se naučí ztotožňovat se svým skutečným Já, bude svobodnější než jeho věznitelé.

Když nevíme nic o svém pravém Já, pak výsledkem je pouze bída a utrpení. Váš přítel se zřejmě cítí bídně, protože si myslí, že je uvězněn. Ti, kteří jsou mimo vězení, jsou často na tom stejně bídně, protože se omezují ztotožněním se s tělem. Lidé venku podstupují všichni vězení těla, protože se s ním klamně ztotožňují. Lidé, kteří jsou neznalí átmanu, pravého Já, vedou bídný život a je jedno, zda jsou ve vězení či mimo něj.

Aurobindo dělal ve vězení intenzivně sádhanu, stejně jako Gándhí. Když budete mít správný postoj, vězení může být velmi vyhovujícím místem, kde můžete meditovat.

 

Otázka: Aby se člověk stabilizoval v átmanu, svrchovaném Já, to vyžaduje mnoho úsilí. Nejsem si jist, zda můj přítel bude schopen vyvinout tak velké úsilí.

Annamalai svámí: Ano, je třeba velké úsilí. Pokud je dřevo vlhké, hned nechytne. Napřed ho musíte nechat uschnout na slunci. Když se naše mysli vysuší neustálou meditací, pak jediná jiskra z átmanu způsobí jejich spálení.

Někteří lidé prožívají velké utrpení, pro jejich minulý špatný karman. Takové utrpení do určité míry očišťuje mysl stejně, jako když slunce vysušuje vlhké dříví. Když jsou mysli dostatečně očištěny, stávají se pro džňánu vhodnější.

Bůh často vytváří mnoho potíží jedině proto, aby odvedl naši pozornost od světa a otočil ji k sobě. Když pociťujeme bolest zklamání, začínáme se ptát: „Co bych měl udělat, abych se zbavil toho utrpení?“  Často se pak obracíme k Bohu o pomoc. Utrpení v tomto světě je často darem Boha. Branou bídy a utrpení vstupujeme do království Božího.

Utrpení se často objeví proto, že se ztotožňujeme s tělem a myslí. Ve skutečnosti není bídy a utrpení. Bhagaván říkával: „S božím stvořením je vše v pořádku. Bída a utrpení jsou jen ve vaší mysli.“

Pokud trpíme pro naše špatné názory, které o sobě máme, můžeme se naučit překonávat utrpení tím, že se vzdáme těchto idejí, nebo když se obrátíme k Bohu. Utrpení nám poskytuje hybnou sílu, abychom unikli před naší sebeomezující nevědomostí. Kdyby Bůh neposílal dary utrpení a bídy, mnoho lidí by spokojeně žilo životem odcizeným od Boha a v nevědomosti o své pravé přirozenosti.“

 

 

 


 
Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode