Afirmace pro 2. týden 2014

07.01.2014 20:20

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

6.1. - 12.1. 2014 - 2. týden 2014

 

 

Mistrovská karta č. 3  -  EL MORIJA (Důvěra)

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

EL MORIJA (Důvěra) – nám přináší energii základní důvěry v život sám, v jeho podstatu. Naše vlastní existence, i Existence (Absolutno) jako taková pak může být vnímána jako Dobro samo, které nás chrání, vyživuje a bezvýhradně miluje skutečně  i tehdy, když se nám právě „nedaří“ – a když jsou vesmírem používány i síly destruktivní (jako samotné dílčí nástroje Dobra). Pak snadněji chápeme i prožíváme, že zcela vše se děje pro naše (vyšší) dobro a přestáváme o všem i o sobě samotných stále dokola pochybovat a bát se. Tak postupně zesiluje i naše vlastní sebeuvědomění; mizí všechny úzkosti a nastupuje vnímání jednoty nás samotných, všeho ostatního stvoření i Síly, která je za ním a nad ním.

 

 

Žák: A co je posledním stupněm na stezce poznání?

 

Učitel: Tento poslední stupeň spočívá v naprostém zničení egoické představy „Jsem totožný se svým konáním, jsem konatel“, čili představy odděleného osobního já, poznáním skutečnosti, že nejsme odlišni od svrchovaného Ducha, tj. že naše nejvlastnější „Já“ a Absolutno jsou totéž.

 

 

 

Učitel: Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode