Afirmace pro 20. týden 2012

14.05.2012 08:33

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

14.5. - 20.5.  - 20. týden 2012

 

Karta malé arkány - Princezna (Páže) mečů

 

 

 

 

   Tento list Tarotu v obecném smyslu přináší ne zcela očekávanou (tím méně žádoucí) příležitost přicházející zvenčí -  k vyjasnění všeho neprůhledného, skrytého či potlačovaného. Ač se sice jedná o příležitost, která na úplný konec může přispět k dobru, jak už to v božské zákonitosti i tohoto světa chodí, sama o sobě je poměrně  velice nepříjemná, konfliktní, ostrá a rozhodně nikoho v klidu nenechá. A v daný čas také skutečně jen málokdo myslí na ono dobro, jež z toho všeho může plynout … 

Je ale třeba snažit se tuto situaci a její konfliktní až agresivní vlivy zvrátit ke konstruktivnosti jak jen to jde, protože jinak následuje stejně jen rozdělení, rozchod a zboření plánů. Pak teprve je možné rozebrat i úplné detaily všech protichůdně či nesouladně  působících sil a nalézt správné a objektivní řešení, které (chtě nechtě) odsouhlasí již všichni zúčastnění. Pak se jedná o proces růstu, v němž má konflikt a někdy dokonce i hádka své místo, protože přináší čerstvý vzduch tam, kde už se stejně dávno nedalo dýchat – otevírá a umožňuje  následně řešit vše, co nebylo v pořádku a staví tak do budoucnosti nový pořádek.

            Jako u všech mečových karet (jim jako živel přináleží vzduch) lze ale v tomto procesu očekávat velmi ostrá až velmi nepěkná slova, drsnou a nesmlouvavou kritiku, celkově hodně nepříjemný průvodní podtext směrem k té osobě, jíž jsou adresována (nepřátelství, nevraživost vyplývající především z předcházejícího nesouhlasu - často obalené silou jasných argumentů, přesných slov a rádoby silného rozumu a intelektu - které se nakonec mohou ukázat jako zcela liché, je-li vzata v úvahu celková situace a hodnoty všech osob, jichž se toto dotýká ). Je jasné, že pokud se tato energie objeví ve vztazích, kde jsou běžně zásadní city, je její vliv asi nejničivější – ačkoliv ani tam, kde obvykle hraje roli rozum není příjemná, i protože se většinou neobejde od části, která je buďto nefér, neobjektivní až zlá – anebo natolik netušená, že může svým náhlým vyvstáním způsobit velká zklamání a citovou bolest – a to i tehdy, když jde o správnou argumentaci a konečně  vyslovenou, ale třeba i celá léta skrývanou a potlačovanou  pravdu. Tam, kde se ovšem jedná o schválnost a škodolibost či dokonce odhalenou zášť, je samozřejmě lépe se o záchranu situace nepokoušet vůbec.

 

            List patří mezi dvorní karty, symbolizuje buďto všechny výše popsané příležitosti a situace anebo také děti – spíše děvčata – či velmi mladé osoby marticko-merkurického typu (sice mentálně v mnohém velmi nadané a bystré, ale současně prchlivé, nerozvážně prosazující tvrdohlavě svou)  a spíše tmavšího vzhledu (zejména se toto týká barvy očí a vlasů).  Často se proto stane, že rozsáhlý a intenzivní konflikt škodolibě vyburcuje právě tento lidský typ a postava, někdy ovšem naopak dokonce zcela nevědomky, na základě vlastní dílčí nespokojenosti s čímkoliv podružným.

 

            Karta je spíše rozčilujícího až negativního vyznění – nakolik se daří z jejího neklidného a nesouladného a mentálně provokujícího impulsu dosíci pozitivních výsledků a přenastavit to, co skutečně nebylo správné (ovšem jen tehdy, když je  jasný rozum provázen i vlivy duchovními a vnitřní moudrostí – a tedy i principem lásky, byť by byl skryt za sílu intelektu) anebo nakolik je sám tento nadcházející konflikt velký, intenzivní, či dokonce směřující k ukončování věcí - ukazují potom ostatní listy dané tarotové sestavy.

 

Princezna (Páže) mečů v Egyptském Tarotu je symbolizováno  postavou princezny, která  - stojíc na vrcholku skály  - právě se chystá zabodnout svůj meč hned vedle oltáře s maskou boha Bese a s obětinou hořícího kadidla. Má sice již vybavení svou zbraní (intelekt a všechny jeho dary) – ale potřebuje stále dohled zkušenějších, aby sobě či jiným nezpůsobila škody (a této hrozby si není ani přinejmenším vědoma  - viz.symbol mraků na nebi za ní – vláda jakéhokoliv živlu, tím spíše pak člověka, je vždy Absolutnu podřízena a každá taková  osoba - zde:princezna -  která toto neví a staví své vlastní síly na roveň božství, se nutně setká s trestajícími okolnostmi, které jsou Jeho projevem – zde:chystající se bouře), hodlá ji totiž využívat bez patřičné  moudrosti k podpoře svých vlastních cílů, které považuje za vrcholné, někdy dokonce za božské. A ač v hmotném slova smyslu může dosahovat některých i velmi výsostných výsledků, je pouze otázkou času, kdy se toto vše obrátí nejen proti druhým, ale i proti ní samotné – aby ovšem i díky tomu nakonec  mohla opustit své současné nedospělé stanovisko a začala svým bystrým intelektem párat po skutečném světle poznání.

 

 

Bhagavadgíta, kapitola sedmá - Poznání o Absolutním - sloka 15:

 

"NEVĚŘÍCÍ LIDÉ, KTEŘÍ JSOU VELICE HLOUPÍ,

KTEŘÍ JSOU NEJNIŽŠÍ Z LIDÍ, JEJICHŽ POZNÁNÍ UNESLA VIDINA,

A TI, KDO MAJÍ ATEISTICKOU POVAHU DÉMONŮ,

SE MI NIKDY NEODEVZDÁVAJÍ."

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode