Afirmace pro 20. týden 2013

15.05.2013 21:20

 

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

 

13.5. 2012 - 19.5. 2013 - 20. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - sedmička mincí, král mincí, pětka mečů

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Sedmička mincí - je symbolem pomalého, ale o to pevnějšího a stabilnějšího růstu a hodnotného pokroku (zde například: pevné vedení ášramu Činnasvámím a jeho striktní postoj ke správnému zacházení s financemi výhradně pro prospěch ášramu, také fakt, že se ášramu dařilo a zažil u nohou Bhagavána nebývalý a trvalý rozkvět atp.)

 

Král mincí - zastupuje mužské osoby se zájmem především o hmotnou stránku světa - ale i všechny ostatní, kteří umí stát nohama pevně na zemi (zde například: všichni zájemci o vedení ášramu, především však Činnasvámí a částečně i Perumal svámí, také samozřejmě sám Bhagaván, bez nějž by se nic hodnotného v ášramu vlastně ani nemohlo odehrát atp.)

 

Pětka mečů - nese otevřený, zcela vyhrocený střet provázený velkou agresí slov, za nimiž lze vždy tušit hluboce zakořeněné a velmi výrazné nepřátelství (zde například: zejména agrese Perumal svámího vůči Činnasvámímu, ale také dílem nesouhlas ostatních s hospodařením skupiny Brahmačariášramu atp.)

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 129 - 130:

 

„Perumal svámí poprvé přišel do ášramu v roce 1914, v době, kdy Bhagaván ještě žil v jeskyni Virúpákša. Na začátku sloužil jako Bhagavánův sluha, ale po několika letech převzal také pozici vedoucího ášramu. Když Bhagaván sešel z hory a žil v Ramanášramu, Perumal svámí ášram opustil a začal žít v Mula Mandapamu, v chrámu Arunáčalešvary. Občas přišel, aby spatřil Bhagavána, ale po roce 1922 se vedení ášramu nezúčastňoval. Po jeho odchodu přišli a zase odešli tři jiní vedoucí – Gopal Rao, Vasudéva Šástri a Dandapani svámí – než nakonec převzal vedení Činnasvámí a stal se sarvádhikárím.

Před tím, než se Činnasvámí stal vedoucím ášramu, některé jeho části fungovaly skutečně samostaně. Když Činnasvámí převzal kontrolu nad veškerými činnostmi, sám si dal titul „Sarvádhikárí“, znamenající „vládce nad vším“. Osvojil si titul, aby dal každému na vědomí, že on jediný je odpovědný za celý ášram.

Několik let po roce 1922 ášram neměl žádného vedoucího, který by bydlel v místě svého působení. Problémy byly projednávány se skupinou sádhuů, kteří žili ve městě Mula Mandapam. Oni opatřovali finanční prostředky a jídlo a předávali je všem stoupencům, kteří žili v Šrí Ramanášramu. Také vydávali Bhagavánovy práce a prodávali je v prodejně knih Ramanija Vani, která také byla v Mula Mandapamu. Z této skupiny byl nejenergičtější Gopal Rao. Téměř samostatně dal dohromady částku použitou pak k postavení staré haly. Tato skupina, ke které patřil i Perumal svámí, Íšvara svámí a další, si dala jméno „Brahmačariášram“.

Když jsem v roce 1928 přišel do ášramu, měla tato skupina stále na starosti jeho finanční záležitosti. Zjistil jsem to, když mi jeden návštěvník – stoupenec věnoval 200 rupií jako dar pro ášram.

Snažil jsem se je předat Činnasvámimu, ale on je odepřel přijmout, se slovy: „Nemám právo přijímat dary. Musíte to předat Vasudéva Šástrimu ve městě“.

Většina usedlíků Šrí Ramanášramu měla pocit, že členové Brahmačariášramu nepředávají všechny obdržené dary ášramu a že je používají pro vlastní účely.Činnasvámí toto změnil tím, že po převzetí vedení ášramu sdělil všem stoupencům, aby se této skupině vyhýbali a všechny dary předávali přímo Šrí Ramanášramu. Také vyzvedl všechny knihy z prodejny Ramanija Vani a sám otevřel prodejnu knih v ášramu. Tím, že toto učinil, odňal Brahmačáriášramu jeden z jeho základních zdrojů příjmu. Činnasvámího pomlouvalo mnoho lidí, ale nemohla se mu upřít zásluha, že zavedl silně centralizované vedení, které dávalo jistotu, že všechny dary budou použity ve prospěch ášramu.

V roce 1928, když jsem přišel poprvé do ášramu, Perumal svámí si stále činil nárok na to, že je skutečným vedoucím ášramu. Byl názoru, že ti tři stupenci, kteří zastávali tuto pozici po něm, se nepatřičně zmocnili jeho postavení. Bylo v něm mnoho hněvu a hořkosti, protože měl zvláštní ideu, že jedině on sám je povolán k tomu, aby vedl ášram. Když přišel k Bhagavánovi, byl zdvořilý a uctivý, ale bylo snadné poznat, že své pravé ladění skrývá. Všechen vztek se vylil, jakmile byl jako vedoucí určen Činnasvámí.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode