Afirmace pro 20. týden 2014

13.05.2014 22:26

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

12.5. 2014 - 18.5. 2014 - 20. týden 2014

 

Archandělská karta č. 18  -  Archanděl Bariel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Bariel -  nám přináší praktické pochopení Jednoty života, které zázračně nastoluje „nebe na Zemi“ – dokonalou a plnou, ničím nestrádající existenci. Pod jeho vlivem chápeme, že nic není odděleno od ostatního a vše si je v principu Dokonalého Bytí rovno. Pak mizí neúcta i k tomu nejmenšímu stvoření a roste přirozený respekt, soucítění, láska, odpovědnost a vděčnost, že můžeme všem formám života pomáhat a podílet se na jejich růstu. Společně s tím jsme odměňováni naprostou Boží ochranou, podporou a naplněním i my sami. Poznáváme, že sloužit druhým i Bohu je jediná skutečná radost a že všechny materiální prostředky jsou skutečně jen prostředky k vedení všeobecně čistého života. Náš duch se tím rychleji přibližuje ke svému spirituálnímu cíli, Absolutnímu Štěstí  (Bohu, další synonyma níže v citaci: Já, Džňáně, Skutečnosti, Srdci).

 

 

Vlastní skutečnost člověka,

jež v nitru každého září jako jeho Srdce,

je sama o sobě oceánem nezkaleného blaha.

 

Proto stejně jako je neskutečná modř oblohy,

je neskutečná i bída,

která vzniká jen v představě.

 

Protože vlastní skutečnost člověka,

jež je sluncem džňány

a nemůže být dosažena temným klamem nevědomosti,

září sama o sobě jakožto štěstí,

není bída ničím jiným než klamným pocitem oddělenosti.

 

Ve skutečnosti nikdo nikdy nezažil něco jiného

než neskutečnou iluzi.

 

Když člověk zkoumá své vlastní Já,

jež je blahem,

nebude v jeho životě vůbec žádné utrpení.

 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode