Afirmace pro 21. týden 2019

20.05.2019 07:43

 

 

 

"Afirmace" na rok 2019 budou sestavovány z citátů, 

které se dotýkají pohledů na Absolutno -

 

-  ve druhé části 

opět ve vazbě na nauku Šrí Ramany Mahárišiho.

 


 

 

 

 

20.5. - 26.5.  21. týden 2019

 

 

"Moje mysl je naprosto oproštěna 

všech dvojic protikladných myšlenek jako "je" nebo "není".

Jsem pevně přesvědčena, že vše to, 

co se jeví smyslům, není Jástvím*.

Nejsem ani v "bytí" ani v "nebytí".

Jsem nad stvořením i zničením.

Všechny jevy, které trvají a zanikají ve vědomí,

se odehrávají v prázdnotě,

v prostoru vědomí (éteru, akáši) a jsou pouze hrou.

Dívám se na vše jako na Jáství

a nepovažuji Jáství za něco mimo sebe.

V tomto stavu mysli jsem odložila vše

a nacházím se ve stavu dokonalé blaženosti."

 

 

 

 

Čudalaj

 

 

 

 

Otázka Hledajícího.: 

 

Jaký je rozdíl mezi blahem, jež zažíváme ve spánku a blahem turija?

 

 

 

Odpověd Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.: 

 

Různá blaha neexistují. 

 

Je jen jedno blaho, jež zahrnuje blaho, zažívané v bdělém stavu, 

blaho bytostí všeho druhu, 

od nejnižšího zvířete k nejvyššímu Brahma.

 

Toto blaho je blaho Já*. 

 

Toto blaho, nevědomky zažívané ve spánku, 

je vědomě zažíváno jako turija, to je jediný rozdíl. 

 

Blaho zažívané v bdělém stavu je z druhé ruky, 

je to doplněk skutečného blaha. 

 

 

 

 

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

Já* - ve smyslu Vyššího JÁ (Bytí-Vědomí-Blaženosti: Absolutna) - nikoliv ega

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode