Afirmace pro 22. týden 2013

27.05.2013 22:54

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

 

27.5. 2013 - 2.6. 2013 - 22. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Věž, eso holí, osmička mečů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Věž - je symbolem zprvu i velmi nepříznivých, nečekaných překvapení a šoků, jež někdy ale vedou k větší svobodě a každopádně řeší situace, které stejně už dávno předtím nevyhovovaly a působily minimálně trvalé napětí; také jde o zpodobnění Božího "hněvu" (zde například: k zásadním sporům vedoucí krok egoistického hrubého vzdoru proti doporučením  Činnasvámiho P.B.- neposkytl ášramu přiměřený zisk, na nic se ohledně psaní neptal, Šástri se nerozpakoval vyjmenovávat své zásluhy Bhagavánovi ap.; vykázání P.B. a Šástriho z ášramu nejen kvůli Činnasvámímu, ale i pro Bhagavánův souhlas s kroky Činnasvámího; také uražení se P.B., jeho definitivní neochota přijmout výtky vedoucího ášramu a tím i Bhagavánovy a následná nutnost již nikdy se do ášramu nevrátit atp.)

 

Eso holí - značí zrod a nejsilnější potenciál energie (ohně), je příležitostí k začátkům nadšené činnosti a podnikání, k průlomům všeho druhu (zde například: obecně všechny  činnosti všech aktérů; přerod Činnasvámího zpřísněné vůle v rozhodování, když mu nebylo Bhagavánem bráněno a tedy i zrod silné vůdčí energie, s níž byly bráněny zájmy ášramu a jeho obyvatel atp.)

 

Osmička mečů - přináší opakované pochybnosti jako výraz vnitřních překážek, omezování a vymezování sebe myslí a tím podléhání její vládě, potlačování cenných a zářivých, šťastných částí nás samotných (zde například: snaha P.B. a Šástriho hájit se myslí - argumentací i Bhagavánovi - pochybnosti o jeho duchovní autoritě namísto naprosté a láskyplné  odevzdanosti atp.)

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 188 - 190:

 

„V třicátých letech jsem si v ášramu často všiml Paula Bruntona, autora knihy „Tajnosti indické“. Blížeji jsme se seznámili, když jsem se přestěhoval do Palakottu. Zásluhu na tom mělo nedorozumění, které vysvětlím později. Bruntonova kniha, první publikace vydaná na západě pojednávající o Bhagavánovi, přivedla do ášramu mnoho nových stoupenců. V roce 1939, kdy jsem žil v Palakottu, se mu Činnasvámí snažil zabraňovat ve vstupu do ášramu.

Řekl mu: „Už byste víckrát neměl přicházet pro Bhagavánův daršan. V budoucnu byste již neměl psát o Bhagavánovi a neměl byste Bhagavánovi pokládat žádné otázky.“

Činnasvámí se na něho zlobil, protože nežádal o povolení psát o Bhagavánovi a neposkytl ášramu přiměřený zisk z této knihy.

Brunton se obrátil na Bhagavána a řekl: „Píšu o vás pro dobro světa. Je správné mi to takto zakazovat?“

Bhagaván se, tak jako obyčejně, i v tomto případě zastával Činnasvámího: „Když se zeptáte Činnasvámího, také prohlásí, že pracuje pro dobro světa. Vy říkáte, že pracujete pro dobro světa. Co k tomu mám říci?“ Pak se Bhagaván odmlčel a odmítl dále cokoli na toto téma říkat. Činnasvámí, povzbuzen tím, že Bhagaván odmítal do záležitosti zasahovat, řekl Bruntonovi: „Už jsem vás vyzval, abyste odešel. Pokud tak neučiníte, zavolám policii.“

Brunton odešel a bydlel u stoupence jménem Ganapati Šástri ve městě. Tento Šástri sdělil Bruntonovi nesprávně, že i já jsem byl z ášramu vykázán. Brunton měl účast s někým, o kom se domníval, že se podobně jako on také stal obětí Činnasvámího rozmaru, a proto mi přinesl dhóti a velký pytel rýže.

Když mi to předával, řekl: „Jsem velmi nešťasten, že jste opustil ášram. Jsem připraven vám poskytnout vše, co byste mohl potřebovat. Stačí, když pošlete lístek, pokud budete něco potřebovat.“

Hned jsem mu vysvětlil, že jsem z ášramu odešel dobrovolně, ale ani to nezmenšilo jeho ochotu mně pomoci.

Ganapati Šástri byl také vypovězen z ášramu, protože se Činnasvámí doslechl, že pomáhal Bruntonovi. Ganapati Šástri, podobně jako Brunton, přišel k Bhagavánovi a stěžoval si na toto rozhodnutí: „Činnasvámí mi vzkázal, abych nechodil do ášramu. Bhagaván tu sedí, podoben kamenné soše Vinájaky. Sloužil jsem ášramu dlouhou dobu. Také jsem věnoval ášramu tři skříně knih. Neoptá se Bhagaván Činnasvámího, proč mi nedovoluje do ášramu přijít?“

Při této příležitosti se Bhagaván ani nenamáhal odpovědět. Nutno říci, že Činnasvámí zřídkakdy svolení odpíral trvale. Omluva, slib a vyhovění Činnasvámího přáním do budoucna obecně stačilo, aby byl znovu do ášramu povolen přístup.Činnasvámí používal vyloučení nebo hrozbu vyloučení, aby držel stoupence a pracovníky ášramu na uzdě. Bhagaván jej zpravidla podporoval, protože nesouhlasil s tím, když se stoupenci s vedením ášramu přeli. Bhagavánova obvyklá odpověď každému, kdo chtěl na Činnasvámím nebo na úřadu ášramu nacházet chyby, byla: „Starejte se o to, proč jste sem přišel.“

Mnoho stoupenců mělo důvody si stěžovat, jak s nimi Činnasvámí zacházel, ale Bhagaván je vždy odrazoval od toho, aby to vyjadřovali.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode