Afirmace pro 22. týden 2014

27.05.2014 13:16

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

26.5. - 1.6. 2014 - 22. týden 2014

Archandělská karta č. 6  -  Archanděl Uriel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

ARCHANDĚL URIEL – přináší Boží moc těm, kdož se pozvedli nad hmotu. Jeho posvátná energie nemá nikde žádných překážek –  přivádí k mistrovskému Já každého (Vyšší Já, tzv. Kristovo vědomí), kdo má víru a nepřestává hledat Pravdu, děj se co děj. Uriel pozvedává naše spirituální vědomí prostřednictvím ztělesněné Moudrosti Svatých Mistrů-Satguruů, kteří se nás vedou na cestě Domů. Svým Božím ohněm (význam jeho jména) osvětluje a umožňuje transformovat všechnu temnotu v nás. Pak jsme schopni si více uvědomovat Boží moc i uvnitř nás samotných  a jsme také schopni vzdorovat jiným autoritám, které jen posilovaly naše ego a tím účinně bránily našemu (ale velmi často i svému vlastnímu) spirituálnímu růstu. Tak se tento bezprostředně před samotným Bohem stojící Archanděl stává osvoboditelem od závislostí, projekcí i duchovní pýchy. Umožňuje nám kontakt s naší vlastní spirituální silou – naše činy jsou poté inspirovány přímo Bohem a jejich výsledky jsou božské…a když  se v našem vědomí tato Boží vůle manifestuje, nevzniká ani žádný hmotný odpor. Pak máme vše, co právě potřebujeme a naše sny se stávají skutečností.

 

 

Bůh a Guru nejsou ve skutečnosti odlišní.

Tak jako nemůže uniknout kořist,

jež upadla do tygřích zubů,

tak jistě budou spaseni ti,

kteří vešli do záře Guruovy milosti,

a nikdy nebudou zapomenuti;

zatím by však člověk měl neúnavně sledovat cestu,

kterou mu Guru ukázal.


 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode