Afirmace pro 23. týden 2013

03.06.2013 12:54

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

 

3.6. 2013 - 9.6. 2013 - 23. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Král mečů, sedmička pohárů, páže mečů

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Král mečů - je symbolem vůdčí -  velmi rozhodné až ostré mužské energie ducha a mysli; rozhodnutí však mohou být správná jen tehdy, pokud jsou duch a mysl v plném souladu (zde například: nemoudrá volba Kršnasvámího - poprvé směrem ke svému prožitku a poté i směrem od Bhagavána; hrozba autority rodiny oné ženy vůči Kršnasvámímu;  přísný a manipulativní postoj Činnasvámího jako vedoucího ášramu vůči Kršnasvámímu; moudrý postoj Bhagavána vůči Kršnasvámímu atp.)

 

Sedmička pohárů - značí hluboké a neprohlédnuté, neodhadnuté iluze lásky, pokažení energie a čistoty citu (živlu vody) a vše související - ostuda, zklamání, nejrůznější následná související infikování ap.(zde například: spirituální selhání Kršnasvámího a samotný vznik jeho milostné pletky; také všechny pomluvy a tlaky, kterým byl vystaven on i ášram jako spirituální centrum v této souvislosti - a to i zevnitř; Kršnasvámího stud před Bhagavánem, který dovolil paralyzovat jeho sádhanu; Bhagavánův poukaz na předcházející - nesprávné - zaměření činností Kršnasvámího - ve smyslu absence duchovních aktivit samotných atp.)

 

Páže mečů - přináší příležitost k vyjasnění názorů a postojů - ale většinou na základě předchozího a i cíleně nepříjemného střetu (zde například: pomluvy mnoha lidí včetně ášramitů ohledně záležitosti  Kršnasvámího,  včetně nepříjemných pocitů ášramitů vedené k Bhagavánovi na toto téma - ale i Bhagavánův  poukaz a na podstatu této věci a vysvětlení činů Kršnasvámího atp.)

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 96 - 97:

 

„Rámakršna svámí byl zaměstnancem ášramu a měl za úkol nákup věcí ve městě pro potřeby ášramu. Jeho výpravy do města byly tak pravidelné, že stihnul i milostnou pletku se ženou z jedné ulice, kde bydleli zedníci. Ta žena byla také zaměstnankyní ášramu, takže ji viděl každý den. Ovšem takovou věc nebylo možno udržet v tajnosti, a tak rodina ženy brzy odkryla, co se děje. Řekli Rámakršna svámímu, že mu namlátí, pokud jim nezaplatí 1000 rupií. Hrozba se nikdy neuskutečnila, ale jeho pověst byla tak pošramocena, že opustil město a žil v Kumbakonam. Po několika měsících nabyl dojmu, že se hněv rodiny již utišil, a tak se tajně vplížil do Tiruvannamalai. Měl však stále strach z rodiny oné ženy, proto jakmile došel na kraj města, vybíral si okrajové cesty, aby se vyhnul středu města. Jelikož byl stále pln rozpaků, nezašel přímo do ášramu, ale usídlil se v chatě Kundžu svámího v Palakottu.

Poutníci, kteří provádějí giri pradakšinu, vždy chodí okolo hory ve směru hodinových ručiček. Část této osmimílové trasy vede městem. Rámakršna svámí zvolil směr proti směru hodinových ručiček, a tím se vyhnul dvěma mílím, které vedou městem.

Zůstal v chatě několik dní, ale nemohl sebrat odvahu a předstoupit před Bhagavána. Nakonec Bhagaván sám přišel do chaty a požádal Rámakršna svámího, aby se s ním vrátil do ášramu. K všeobecnému překvapení, namísto aby ho kritizoval, požádal ho, aby na nějakou dobu pracoval v hale jako jeho sluha.

Někteří stoupenci zastávali názor, že Rámakršna svámí pokazil jméno ášramu, a proto nesouhlasili s jeho pověřením. Byli však příliš zdvořilí, než aby vyjádřili své pocity. Bhagaván pociťoval jejich nesouhlas. Aby je upokojil, vysvětlil své chování: „Když tady předtím pracoval, strávil mnoho času mimo ášram, ale v rámci prací pro ášram. Nikdy se nezúčastnil páráyana (zpívání písma), ani nikdy nenaslouchal rozpravám o učení v hale. Jeho mysl byla stále zaměřená ven, protože neprováděl žádnou meditaci. Jestliže ho podržíme nějakou dobu v hale, jeho mysl se zlepší.“

Bhagaván se pak na chvíli odmlčel, než přidal závěrečnou poznámku: „Jeho případ se stal široko daleko známý. Ale co dělali a stále dělají jiní lidé se takto nikdy neprovalilo.“

Ramakršna svámí byl vždy oblíbencem Činnasvámího. Pilně pracoval, vždy se řídil pokyny Činnasvámího,  jevil malý zájem o duchovní činnosti ášramu. Činnasvámí mu skutečně jednou řekl toto: „ Nestuduj písmo, nemedituj, drž svou pozornost na tuto vnější činnost.“ Takto s ním Činnasvámí hovořil proto, že věděl, jak je Ramakršna svámí dobrým a spolehlivým pracovníkem. Nechtěl ho ztratit, a kdyby začal meditovat, nebylo by jisté, co by se s ním stalo.

Bhagaván tuto radu později komentoval tím, že řekl: „Neposlouchal, co mu Bhagaván říká, pouze naslouchal slovům Činnasvámího. Choval se tak, jak se choval, protože nikdy nečetl písmo.“

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode