Afirmace pro 23. týden 2014

02.06.2014 19:59

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

2.6. - 8.6. 2014 - 23. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 18  -  Lady Portia (Stav rovnováhy)

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Lady Portia (Stav rovnováhy) – tato mistrovská energie nás učí, jak žít v dualitě i prostřednictvím našich vlastních protikladných prostředků a postojů a především, jak se při tom všem udržet ve svém vlastním středu, ve stavu přirozené, trvalé rovnováhy. Každý stvořený svět je složen z duality a principu protikladů. Jsou tím více sobě oponentní, čím „dále“ se daný svět nachází od Absolutní Jednoty (Boha). Pozemský svět spoluutvářejí zjevné rozdíly všech „mužských“ a ženských“  (aktivní a pasivních) sil – vně i uvnitř každé bytosti, jevu atp. A každá bytost se musí učit s tím souznít a stále se přirozeně vyrovnávat. Lady Portia nám umožňuje najít spokojenost, klid a mír právě i za těchto jinak často velmi rozjitřených okolností. Pak i naše rozhodnutí mohou být správná a naše životy nerušené váháním a pochybnostmi. Jsme pak plně sami sebou – svým vlastním středem a současně středem všeho ostatního, svým pravým, skutečným Já – Duchovním srdcem Existence.

 

 

 

Když Šrí Ramana hovořil o Já,

často užíval sánskrtského slova hridajam.

Překládá se obvykle jako „Srdce“,

ale doslovnějším překladem by bylo „zde je střed“.

Při používání tohoto zvláštního termínu neměl na mysli

existenci určitého místa nebo centra Já,

pouze ukazoval, že Já je zdrojem,

z něhož se manifestuje vše co je zjeveno.

 

 

 

Otázka hledajícího.: 

Šrí Bhagaván hovoří o Srdci jako o sídle vědomí, jež je identické s . Co

přesně Srdce znamená?

 

Odpověď Satgurua (Bhagavána) Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Nazývejte to jakkoli - Bůh, Já, Srdce nebo sídlo vědomí,

je to vždy jedno a totéž.

Srdce znamená samotné jádro bytí člověka,

centrum, bez něhož nic neexistuje.

 

Srdce není tělesné, ale duchovní.

Slovo hridajam je složeno z částí hri a ajam

a znamená „to je střed“.

Je to to, z čeho vznikají myšlenky,

na čem se drží při životě a kde se rozpouštějí.

Myšlenky jsou obsahem mysli a stvořují vesmír.

Tomu, z čeho bytosti vstupují do existence,

se v Upanišadách říká Brahman.

Je to Srdce.

Brahman je Srdce.

 

 

Otázka hledajícího.: 

Jak lze Srdce realizovat?

 

Odpověď Satgurua (Bhagavána) Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Neexistuje člověk,

který by třeba jen chvilku nezakoušel zkušenost Já.

On sám je Já.

Já je Srdce.

 

Srdce je centrem, z něhož vše tryská.

Protože vnímáte svět, tělo a podobně,

říkáte, že existuje jejich centrum, nazývané Srdce.

Když jste v Srdci, poznáte,

Že Srdce není ani centrem,

ani ohraničenou oblastí.

Nic kromě něj neexistuje.

 

Jen vědomí, jež je skutečnou existencí

a jež nevychází, aby poznávalo věci,

které se liší od Já, je Srdcem.

Protože pravda o Já je známa jen tomuto vědomí,

které je prosto aktivity, je toto vědomí,

které je stále upřeno na Já, jediné,

jež je září pravého poznání.

 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode