Afirmace pro 24. týden 2014

12.06.2014 22:10

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

9.6. - 15.6. 2014 - 24. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 11   -  Kuthumi

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Kuthumi (Spojení se Zemí) – tato mistrovská entita nás uschopňuje stát nohama pevně na zemi a současně správným způsobem rozvíjet vnímání jemněhmotné a spirituální energie. Praktičnost a duchovní rozvoj se nevylučují – dokonce právě naopak. Jen ve zdravém a dobře ovládaném těle se může snadno rozvinout i duch. Ačkoliv v závěru spirituální stezky je egoistické vnímání těla, stejně tak jako všeho stvořeného, neodvratně překročeno, pokud mu dáme  vše potřebné a budeme se v něm i následkem toho cítit relativně dobře, poslouží nám jako ideální nástroj Sebepoznání. Lidské tělo je vzácné – pouze v něm je možná vědomá spirituální snaha. Kuthumi nás ale vede i ke schopnosti „uzemnit se“ – v níž dobře chápeme funkci času a prostoru jako dalších prostředků k vnitřnímu pokroku a také k odvedení pro nás připravených pozemských úkolů Pak jsme harmonicky propojeni nejen se svým tělem, ale i s okolím, přírodou, s celou planetou i vesmírem. Můžeme snadněji vnímat jednotu všeho, co existuje a uvědomovat si i nejrůznější „neviditelné“ energie všeho zdánlivě jen hmotného i jemnohmotné bytosti samotné (to všechno je běžně viditelné skrze 6. čakru) a dokonce i jemnohmotné části nás samotných (aura, její barvy, vrstvy, rozčlenění struktur čaker a jednotlivých aurických těl). Pak také chápeme, jak moc se toto vše vzájemně ovlivňuje – a naše vnímavost dále roste, právě tak i jako schopnost trpělivě a statečně obstát v realitě. Často však můžeme pochopit i to, že jsme osobně již nastaveni na jiný životní styl než doposud – a než se nám snaží vnucovat nejen jednotliví lidé, ale spíše i celá většinová společnost – a že je třeba s tím něco udělat právě proto, abychom tento svět a naše úkoly v něm dobře zvládali a nezpronevěřili se sobě a své vlastní duši.

 

 

Otázka hledajícího.:

 

Říká se, že otřes z realizace je tak velký, že jej tělo nemůže přežít.

 

 

Odpověď Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Existují různé polemiky nebo myšlenkové školy pokud jde o to,

zda džňánin může po realizaci žít dál ve svém fyzickém těle.

Někteří trvají na tom, že ten, kdo umírá, nemůže být džňáninem,

protože džňáninovo tělo musí zmizet

ve vzduchu nebo nějaké takové nesmysly.

Nabízejí se různé druhy legračních představ.

Kdyby člověk musel hned po realizaci Já, opustit své tělo,

rád bych věděl, jak se nějaké vědomosti o Já

nebo o stavu realizace dostaly k ostatním lidem.

 A znamenalo by to, že všichni ti,

kteří nám dali ovoce své Seberealizace v knihách,

nemohou být považováni za džňániny,

protože po realizaci dál žili.

A jestliže se tvrdí, že člověk nemůže být považován za džňánina potud,

pokud ve světě vykonává činnosti (činnost není bez mysli možná),

pak musí být za adžňániny považováni nejen velcí mudrci,

kteří po dosažení džňány vykonali různé práce,

ale i bozi a Íšvara (svrchovaný osobní Bůh Hinduismu) sám,

protože stále pečuje o svět.

 Faktem je, že džňánin může vykonat jakékoli množství činností,

a to dobře vykonat, aniž by se s ní jakýmkoli způsobem ztotožňoval

nebo si představoval, že je konatelem.

Skrze jeho tělo působí nějaká síla, která je

používá k tomu, aby byla práce vykonána.

 

 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode