Afirmace pro 24. týden 2019

15.06.2019 19:21

 

 

"Afirmace" na rok 2019 budou sestavovány z citátů, 

které se dotýkají pohledů na Absolutno -

 

-  ve druhé části 

opět ve vazbě na nauku Šrí Ramany Mahárišiho.

 


 

 

 

 

10.6. - 16.6.  24. týden 2019

 

 

 

"Ani letní mrak není tak příjemný jako nirvána."

 

 

 


 

mudrc Vašišta

 

 

 

 

 

 Sat-Čit-Ánanda je sánskrtský výraz, 

který se překládá jako Bytí-Vědomí- Blaho. 

 

Šrí Ramana učil, že Jáje čisté bytí, 

subjektivní vědomí „Já jsem“, 

které je zcela prosté pocitu „jsem to“ nebo „jsem ono“. 

 

V Já neexistují subjekty ani objekty, je tu jen uvědomování si bytí. 

 

Protože je toto uvědomování vědomé, je také známo jako vědomí. 

 

Přímou zkušeností tohoto stavu je podle Šrí Ramany stav nezkaleného štěstí 

a proto se k jeho popsání používá také výrazu ánanda neboli blaho. 

 

Tyto tři aspekty, bytí, vědomí a blaho jsou zažívány jako jednotný celek 

a nikoli jako oddělené atributy Já. 

 

Jsou stejně nedělitelné, jako jsou vlhkost,

průzračnost a tekutost nedělitelnými vlastnostmi vody.

 

 

 

 

 z učení Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho

 

 

Já* - ve smyslu Vyššího JÁ (Bytí-Vědomí-Blaženosti: Absolutna) - nikoliv ega

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode