Afirmace pro 27. týden 2012

04.07.2012 16:26

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

 

2.7. - 8.7.  - 27. týden 2012

 

Karta malé arkány  - Dvojka pohárů

 

 

 

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu nese láskyplná, šťastná a hluboce naplňující  - a vnitřně nás pozitivně měnící a trvale ovlivňující setkání všeho druhu – ve vztazích milostných (jako osudové setkání drahých poloviček anebo jen nový, milý flirt či opětovné radostné  shledání těch, kteří jsou si drazí), přátelských, ale dokonce i například pracovních. Tato setkání, byť by byla sebekratší, byť by obsahovala třeba jen letmý pohled (ne vždy je jim ve všem určeno přelít se i k prožívání hmotnému), v nás dokáží vzbudit stav bezpříčinné radosti a lásky, štěstí, bdělosti a svěžesti - vracejí nás blíže k nám samotným k našemu vyššímu, pravému Já, k naší duši - a pokud si stav, který při nich prožíváme, dokážeme vysledovat a pak i připomínat trvale, velmi se tím usnadní i cesta do našeho vlastního nitra. 

Karta přináší těmito setkáními doslova světelnou jiskřící spřízněnost

( i proto se říká, že mezi některými lidmi přeskočila jiskra, ačkoliv tento výraz bývá spojován spíše s nižší přitažlivostí - a někdy tomu tak i skutečně je, jistě ne každá nižší touha je pravým setkáním duší - nicméně dvojka pohárů se váže právě k tomu "vyššímu" typu jiskření, kdy se duše poznávají ihned a jejich světelná těla se prolínají, částečky světla způsobují někdy i snadno  pozorovatelné "elektrické" výboje),

vřelé přijetí, laskavost srdce, vzájemnou harmonii přitažlivých sil (ve smyslu osobních vztahů žena-muž, ale i v obecném a  univezrálním  smyslu) a vždy veskrze pozitivní odezvu „ z duše“, která stále roste a očišťuje se vzrůstajícím citem, kdy druhého člověka vnímá stejně tak intenzivně jako sebe sama (což umožil dřívější přirozený spirituální  vývoj osob, jejich rostoucí chápání Lásky a prohlubování principu Oddanosti). Proto tyto vztahy nejsou zatíženy ničím přízemním ani hmotným, dokonce ani chod času nedokáže zastřít jejich sílu - jsou "věčně" svěží a mladé, jako se svým způsobem i cítí být jejich účastníci, protože alespoň dílčím způsobem vždy žijí na úrovni svých duší, nikoliv těl. Pak je takový láskyplný vztah zcela čistý.

 List dvojka pohárů je také poslem nově vznikajících  sympatií, vstřícného pochopení, otevřenosti  a všeho odpuštění a usmíření. Přináší láskyplný pohled na život a všechny vztahy v něm, umožňuje radostně  tušit a chápat milující jednotu všeho života a vnímat ji nakonec i jako proud našeho vlastního vědomí. V těch nejpěknějších sestavách pak pod jejím vlivem potkáváme tu nejspřízněnější duši – spirituálního souputníka či dokonce Mistra – Satgurua a prožíváme tak vrcholný vztah všech našich inkarnací v lidském těle. V astrologii toto signuje spíše Venuše jako Jitřenka, u ní je zesílen aspekt čistoty a "nevinnosti" - Venuše jako Večernice má spíše vazbu na vztahy a lásku ve smyslu všedního života, je u ní zesílen aspekt smyslnosti.

 

   List má význam veskrze pozitivní, snad jen v těch nejhorších sestavách tarotu by mohl evokovat přehánění všech svých významů na úkor porušení harmonie, povinností a závazků.

 

Dvojka pohárů v Egyptském Tarotu je symbolizována  postavami zamilovaného páru sedícího u vodní nádrže ve tvaru symbolu Venuše s měděným okrajem (karta je v přímé souvztažnosti s astrologickým postavením Venuše na Ascendentu; měď je „Venušin“ kov) – nejjasnější planetou na naší obloze, v naší sluneční soustavě, planetou světla, lásky a vztahů, krásy, mladosti, až dětské čistoty, harmonie, usmíření, vysokých ideálů všeho citu, radosti a dobra obecného i radosti a dobra všedního, praktického života jako takového.

 

List naznačuje soulad (láska a pozitivní atmosféra mezi postavami), rovnováhu, štěstí, mír a dobu dostatku (plné poháry z nichž postavy pijí v době, kdy konečně příjemně tráví čas, věnují se sobě  a nemusejí pracovat – tyto ale symbolizují i dary sil duchovních - stejně tak dva lotosy před postavami dávají tušit možnost jejich spirituálního pokroku až Prozření, kterému nahrávají i zcela uspokojivé okolnosti světa vnějšího) a i čas všeobecného pozitivního, rovnovážného růstu (klidný Nil tekoucí v pozadí karty s konejšivou přírodní scénou).

 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola čtvrtá - Transcendentální poznání - sloka 3:

 

" STEJNOU PRADÁVNOU VĚDU O VZTAHU K NEJVYŠŠÍMU

TI NYNÍ VYJEVUJI JÁ,

NEBOŤ JSI NEJEN MÝM ODDANÝM, ALE I PŘÍTELEM,

A MŮŽEŠ PROTO POROZUMĚT

TRANSCENDENTÁLNÍMU TAJEMSTVÍ TÉTO VĚDY."

 

 

 


 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode