Afirmace pro 27. týden 2014

01.07.2014 22:29

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

24.2. - 2.3. 2014 - 9. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 13  -  SERAPHIS BEJ

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

SERAPHIS BEJ – podporuje plné přijetí našeho těla zprvu sebe-uvědoměním se v něm a nakonec také zahrnutím jeho sil do našeho Bytí, čímž jej přivádí do nové úrovně a umožňuje jeho nejpozitivnější rozkvět a využití. Naše fyzická schránka, dočasný chrám naší duše, je pak pod taktovkou naší vůle a vědomí nejen silnější, ale také dále roste světlem naší duchovní podstaty – i samotný náš výzor je posléze čistější a zářivější, plný mladistvé svěžesti, neboť jej živí skutečný pramen všeho života. Uvědomujeme si pak, že duchovní principy lze i praktičtěji a  snadněji uplatňovat v každodenním životě a takto uplatněná energie se stává opětovným zdrojem naší nové radosti, další síly a dokonce i samotného spirituálního růstu, přesně k němuž bylo lidské tělo stvořeno. Pak, postupně, přestává jakýkoliv odpor ke hmotě a nastupuje vědomí skutečné Jednoty všeho stvořeného. Potom není třeba se bát ani fyzické síly, ani těla, ani fyzického života jako takového, protože veškerá pudovost a nízkost je překonána – vše se pak jeví i vně nás jediné a zcela čisté.

 

 

 

 

Otázka hledajícího.: 
 
Jak je možno říci, že Já je jen jedno jediné, 
když skutečně všude pozorujeme nesčetná těla a Já, 
jež je oživují?
 
 
 
Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.: 
 
Kdyby byla přijata myšlenka „já jsem tělo“, 
bylo by Já mnoho. 
 
Stav, ve kterém tato idea mizí, je Já, 
protože v tomto stavu není jiných objektů. 
 
Z tohoto důvodu je Já považováno za jedno jediné. 
 
Protože tělo jako takové neexistuje z přirozeného hlediska Já,
 ale jen z extrovertního hlediska mysli, oklamané silou iluze, 
je chybou nazývat Já, prostor vědomí, dehi (vlastník těla).
 
Svět bez těla neexistuje, tělo nikdy neexistuje bez mysli, 
mysl neexistuje bez vědomí 
a vědomí nikdy neexistuje bez skutečnosti.
 
Pro moudrého, jenž poznal Já zbožštěním se ve svém nitru, 
neexistuje kromě Já nic, co by mělo být poznáno. 
 
Proč? 
 
Protože jakmile zmizelo ego, 
jež ztotožňuje tělesný tvar s „já“, 
stává se mudrc beztvarým bytím-vědomím. 
 
Džňánin (ten, jenž realizoval Já) ví,
 že je Já a že nic, 
ani jeho tělo ani cokoli jiného kromě Já neexistuje. 
 
Jaký je pro takového člověka rozdíl 
mezi přítomností a nepřítomností těla?
 
 
 

 

Bhagavan Šri Ramana Maháriši 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode