Afirmace pro 28. týden 2012

10.07.2012 22:30

 

Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

9.7. - 15.7.  - 28. týden 2012

 

Karta velké arkány č. 17 - Hvězda

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu přináší  - kamkoliv zavítá  - až zázračnou obrodu a především nové světlo a  naději na konečný zdar a štěstí - a to i v těch úplně nejtěžších časech.  Patří k jedné ze tří ochranných karet celé sady. Její výsostné  - chránící, šťastně rozvíjející a pečující - postavení plyne z velmi hluboké až dětské (v tom nejlepším slova smyslu – ve smyslu čistoty) lásky, víry a důvěry v Prozřetelnost.

K jejím atributům patří i schopnost nezakaleného zření a vlastně všechny spirituální, božské dary vyplývající z pravé moudrosti – z Pravdy, která je nejprve objevována v našem nitru. Nachází se i všude tam, kde je adeptovi a hledajícímu aktuálně dovoleno postoupit zase o krok výše na žebříčku Poznání a kde se jeho rozhled opětovně rozšíří. Kdekoliv se tento list objeví, tam dochází k nápravě všech věcí v souladu s Božským plánem a zákonem – pak zde není místo ani pro neúspěch, ani pro jakoukoliv, a to ani dílčí, špatnost.

 V době  tohoto působení někdy ani není vnímáno, jaké velké úkoly s dalekosáhlými pozitivními účinky i na svět vnější se právě začínají utvářet – ale čas tento jejich účel odkryje nakonec vždy – a může překvapit i samotné lidské (spolu)činitele, kteří se tak někdy i zcela nevědomky stávají pozitivními nástroji Božské Vůle, byť by tyto „své“ činy považovali jen za svoji vlastní radost nebo třeba i povinnost. O lidech, kterým se toto děje v jejich životech opakovaně se pak říká, že „se narodili pod šťastnou hvězdou“.

Tito lidé, osobnosti plné Světla, touží po dokonalosti a dokážou ji přinášet anebo k ní inspirovat druhé, jsou si vědomě či podvědomě jisti živoucím principem všeho stvoření – Bohem – a dokážou čerpat z mnoha  jeho nevyčerpatelných zdrojů, což je jim pro jejich velkou lásku ke všemu životu dovoleno – a tak vnitřně rychle rostou i oni sami. Chápou kontinuitu a nesmrtelnost Bytí a směřují nakonec k úplnému naplnění nejen hmotnému, ale i duchovnímu. Astrologicky je zde provázanost ze znamením Vodnáře, jako barva tomuto listu přináleží zejména fialová.

 

List je výsostně pozitivního vyznění – nicméně jako u celého tarotu i zde záleží na celkové sestavě daného tabla – ve složitějších kombinacích může vyniknout například problematika chodu času u tohoto listu (plány jsou výtečné či velmi dobré, vyjdou nakonec jistě, ale někdy to může trvat i podstatně déle, než by tazatel očekával). V těch nejsložitějších a nejvíce zatížených kombinacích pak může docházet i k iluzím a přílišnému snílkovství bez patřičného praktického principu – naštěstí i zde ochranný vliv listu přinese jiné lidi či okolnosti, které vše nakonec napraví – protože na konci každého tunelu lze přece jen očekávat světlo.

 

 

Hvězda v Egyptském Tarotu je symbolizována nahou ženou, „dcerou nebes“, bohyní Isis ( hieroglyf, který ji korunuje, představuje její jméno, jež nyní zná i ona sama a jemuž se dobrovolně podřizuje prostřednictvím plné oddanosti a tedy i odevzdanosti, stejně tak i jako jménu a vedení božskému – protože v její formě již začínají splývat *) - přinášející světlo po těžkých dobách předchozí temnoty, dávající klid, mír a vyrovnanost tělu i mysli utvrzením o správnosti naší cesty.

            Nahá (symbol čistoty, nevinnosti) postava ženy prožívá dva stavy vědomí * - toto je ztvárněno její fyzickou pozicí ( napůl klečí – a navíc  s jednou nohou současně ve vodě i v písku). Zlatá a stříbrná nádoba (tytéž jako u katry Mírnost, kde jejich obsah již existoval, ale byl ještě zcela oddělen) v jejích rukou symbolizuje probíhající „výměnu světel“, mystický proces  Sjednocování se s Bohem (Prvotním Původcem). Tím, že obsah nádob vylévá zpět do Nilu (symbol všeprostupující „vody života“, zdroje všeho jsoucího) obohacuje svým spirituálním růstem a prohlubujícím citem nejen sama sebe, ale i svět okolní.

            Nil je u Egypťanů symbolicky propojen i s Mléčnou dráhou – a její Sírius, hvězda Isidy (Sepdeh Egypťanů, Sothis u Helénistů) je pak samotným názvem tohoto listu (a listu Velekněžky). Podle ní jsou také orientovány pyramidy.

            Jednou ročně vycházel Sírius současně se Sluncem – dělo se to při každoročních záplavách na Nilu.Sousední souhvězní Orionu (sedm viditelných hvězd) je zasvěceno Osiridovi. Podle některých badatelů se pyramidy stavěly podle plánu, který na zemi představoval  hvězdy Orionu – a v jejich stavbě se tak Isis s a Osiris spojili.

            Klenba nebe byla představována bohyní noci (anebo paní hvězd) Nuit, která na začátku každého dne zplodila a na jeho konci pozřela Slunce. Zemřelí  - jejich duše (posvátný ibis na listě jako jeden ze symbolů duše – a symbol boha Thotha), po smrti opouštěli pozemská omezení a stávali se podle Egypťanů hvězdami na obloze, kde potom věčně zářili. Proto se jimi zdobily i vnitřní části vík rakví.

 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola osmnáctá – Dokonalost odříkání - sloka 66:

 

"ZANECH VŠECH DRUHŮ NÁBOŽENSTVÍ

A ODEVZDEJ SE JEN MNĚ.

JÁ TĚ OPROSTÍM OD VŠECH NÁSLEDKŮ ZA HŘÍŠNÁ JEDNÁNÍ.

NEBOJ SE."

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode