Afirmace pro 28. týden 2013

09.07.2013 08:31

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

8.7. - 14.7. 2013 - 28. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - sedmička pohárů, desítka pohárů, eso pohárů

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

 

 

Sedmička pohárů - značí hluboké a neprohlédnuté, neodhadnuté iluze lásky, pokažení energie a čistoty citu (živlu vody) a vše související - ostuda, zklamání, nejrůznější následná související infikování ap.(zde například: iluze světa a nikdy nekončící utrpení z toho vyplývající - vnímaného jako odděleného od Boha -  a nesmyslné, klamavé lásky k němu - a tedy i ke svému tělu, jíž podléhají všichni Hledající bez rozdílů, dokud nedojdou samotného nezvratného konce Stezky Poznání; ti pak, kteří se, ač poučeni Guruem, dále stále na něco ptají a stále něco neví a něco jim stále není zcela jasné, jsou pak v tomto zajetí utuženi svým způsobem dvojnásob silně a prozrazují nejen svou neznalost a nezralost, ale především nevíru v Guruova slova; také poukaz na hloupost a i obecné podléhání klamu hlavního aktéra vyprávěného příběhu; marnost vnějších cest zmíněná Siddhou atp.)

 

Desítka pohárů - přináší radost, bezpečí citů, lásku, štěstí, přátelství, vděčnost ke všem blízkým (zde například: vyprávění swamiho - a jeho celkový přístup k žákům i opačně a jejich vděk  - které, ač významem kritikou, je laskavým a současně poučným, příjemným, přátelským, ale velmi hlubokým poukazem chyb Hledajících; také pobavení se všech hloupostí hlavního aktéra ve vyprávěném příběhu a téma manželství v něm atp.)

 

Eso pohárů - list nejhlubší, zcela naplňující vnitřní zkušenosti světla a blaženého citu či brzké příležitosti k němu (zde například: poukaz na cíl Stezky Poznání a Guruův milostivý návod, jak se k němu dostat - i cit ke Guruovi;  také poukaz na nejhlubší prožití Pravdy v citátu Siddhy atp.)

 

 

 

Výňatek z knihy Sri Annamalai swami: „Hovory o seberealizaci“, přeložil Rudolf Skarnitzl, str. 107-108 a 99:

 

Ot.: Vím, že naslouchání guruovi a víra v jeho slova jsou důležitá. Když říká: „Vy jste átman, svět není skutečný“ atd. jsem schopen přijmout, že jeho slova jsou pravdivá, ale má víra v pravdu těchto slov neumožňuje tuto pravdu zažít.

AS.: Musíte věřit guruovi a musíte také věřit ve svou vlastní zkušenost, protože guru vám neříká, že máte přibrat další víru do mysli. Říká vám, abyste si hledali vlastní zkušenosti o sobě samém a když si tak budete počínat, pak přehlížejte vše ostatní.

Traduje se o Ram Tirthovi, že vyprávěl, jak jeden trochu hloupý muž, žil se svou ženou v malé vesnici.

Jeho přátelé si jej rádi dobírali a tropili si z něho legraci, protože ho všichni považovali za hloupého.

Jednoho dne mu jeden řekl: „Máme pro tebe špatnou zprávu. Tvá žena ovdověla.“ Muž tomu uvěřil a začal zoufale plakat: „Má žena ovdověla! Má žena ovdověla!“

Několik lidí, kteří byli nablízku se smáli a říkali: „Co se trápíš? Vždyť ty jsi naživu. Jak může být tvá žena vdovou, když ty jsi naživu. Proč naříkáš?“

„Moji nejbližší přátelé mi to řekli,“ odpověděl, „a já jim věřím. Jsou to spolehliví lidé. Když oni říkají, že má žena ovdověla, pak to musí být pravda.

Jistě jsme názoru, že muž, když se takto chová je úplně hloupý, protože si zvolil víru ve slova, namísto vlastní zkušenosti. Ale jsme na tom lépe? Věříme na základě nepřímých informací, které nám poskytují smysly, že jsme tělo. Zkušenost, zážitek Já jsem, pocházející z átmana, je v každém z nás, ale když se potměšilé smysly rozvinou a snaží se nás přemluvit k víře v něco, co je zřejmě nepravdivé, my jim věříme a přehlížíme naši přímou zkušenost.

Pak se trápíme nad naším stavem a bědujeme „jsem ve vázanosti, jsem neosvícený, nejsem volný.“

I když guru přijde a říká: Vy jste átman, jste volný; proč trváte na mylné informaci, které vám sdělují potměšilé smysly?“ Přece však nadále nevěříte pravdě.

Jeden ze starých Siddhů (tamilští básníci  a světci, kteří žili před 1 000 lety) složil tuto píseň:

Toužil jsem a hledal pravdu. Chodil všude a hledal ji. Promarňoval jsem svůj život, čas a svou energii, když jsem všude venku hledal pravdu. Hledáním jsem promarnil mnoho času. Nyní jsem starý a brzy zemřu. Konečně však jsem poznal, že pravé světlo je v nitru mne samotného.

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode