Afirmace pro 28. týden 2014

09.07.2014 23:44

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

 

7.7. 2014 - 13.7. 2014 - 28. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 1  -  Maha Chohan

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Maha Chohan -  nám zprostředkovává pochopení a uvědomění si toho skutečně důležitého skrze pozorování z nadhledu, Vyššího Já, ze středu Srdce - bdělé přítomnosti sebe sama. S jeho pomocí jsme snadněji a častěji schopni odtáhnout svoji pozornost, jinak obvykle pohlcenou v nevýznamných maličkostech, od vždy nedokonalého ega, ke svému skutečnému centru – Bytí – a současně k ryzí podstatě všeho, co existuje. Souměrně s tím pak zjišťujeme, že naše situace není ve skutečnosti ve většině případů ani zdaleka tak zoufalá, jak ji sami jinak často, utopeni ve svém materiálním úhlu pohledu, vnímáme. Tím také automaticky vzrůstá naše schopnost objektivity, nestrannosti i dar neposuzování –  a současně se rozvíjí správné, celistvé porozumění všemu i v našem okolí.  Zůstáváme za všech okolností ve svém skutečném Já a světem můžeme kráčet zcela nedotčeni, odpoutaní a tím svobodní. Prožíváme také spojitost všeho života a necítíme oddělenost od jeho duchovní dimenze. Pak konečně přestáváme trestat sami sebe a přestává se nám také vršit karmické zatížení. V tomto stavu moudrosti sami sobě i druhým můžeme poskytnout velmi účinnou pomoc.

 

 

 

Pokud v mysli existují tendence k smyslovým objektům,

je zkoumání „Kdo jsem já?“ nezbytné.

 

Pokud myšlenky vznikají,

měl by je člověk ihned anihilovat v samotném místě jejich původu.

 

Nevěnování pozornosti čemukoli jinému (anja) je nepřipoutanost (vajrágja)

či stav bez tužeb (nirasa).

 

Neopouštění Já je poznání (džňána).

 

Obojí (stav bez tužeb a poznání) je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Stejně jako se lovec perel, připoutávaje k svému pásu kámen,

noří do moře a sbírá perlu ležící na dně, tak může každý,

kdo se s nepřipoutaností vnoří hluboko do svého nitra,

získat perlu Já.

 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode