Afirmace pro 29. týden 2014

15.07.2014 11:15

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

14.7. - 20.7. 2014 - 29. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 3  -  EL MORIJA (Důvěra)

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

EL MORIJA (Důvěra) – nám přináší energii základní důvěry v život sám, v jeho podstatu. Naše vlastní existence, i Existence (Absolutno) jako taková pak může být vnímána jako Dobro samo, které nás chrání, vyživuje a bezvýhradně miluje skutečně  i tehdy, když se nám právě „nedaří“ – a když jsou vesmírem používány i síly destruktivní (jako samotné dílčí nástroje Dobra). Pak snadněji chápeme i prožíváme, že zcela vše se děje pro naše (vyšší) dobro a přestáváme o všem i o sobě samotných stále dokola pochybovat a bát se. Tak postupně zesiluje i naše vlastní sebeuvědomění; mizí všechny úzkosti a nastupuje vnímání jednoty nás samotných, všeho ostatního stvoření i Síly, která je za ním a nad ním.

 

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Věřit v osobního Boha shledávám těžkým. Ve skutečnosti nemožným.

Mohu však věřit v Boha neosobního, v božskou sílu,

jež ovládá a řídí svět a bylo by pro mne velkou pomocí

a podporou v mé léčitelské práci, kdyby tato víra zesílila.

Mohu vědět jak ji posílit?

 

 

 

Odpověď Učitele.:

 

Víra je záležitost neznámá, ale Já je samozřejmé.

 

Ani největší egoista nemůže popřít svou vlastní existenci,

to jest, nemůže popřít Já.

 

Konečné skutečnosti můžete dát jakékoli jméno

a říci, že v ní věříte nebo ji milujete,

ale kdo by neměl víru ve svou vlastní existenci nebo lásku sám k sobě?

 

Je to tak proto, že víra a láska jsou naší skutečnou podstatou.

 

 

 

 

Učitel: Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode