Afirmace pro 3. týden 2019

16.01.2019 10:07

 

 

 

"Afirmace" na rok 2019 budou sestavovány z citátů, 

které se dotýkají pohledů na Absolutno -

 

-  ve druhé části 

opět ve vazbě na nauku Šrí Ramany Mahárišiho.

 


 

 

 

 

14.1.- 20.1. - 3. týden 2019


 

 

 

"Celistvý popis duchovní reality

se vymyká rozumovému uvažování a představám."

 

 

 

 

Gisela Weidner

 

 

 

 

-------------------

 

 

 

 

 

 

 

Po několika letech, kdy žil na jejích svazích* 

se jeho vnitřní uvědomění začalo

projevovat jako vnější duchovní záření. 

Toto vyzařování přivábilo malý kroužek oddaných, 

a ačkoli většinou zůstával tichý, 

zahájil svou výuku. 

Jeden z jeho nejprvnějších následovníků, 

pohnut zřejmou svatostí a moudrostí mladého muže, 

se ho rozhodl přejmenovat na Bhagavána Šrí Ramanu Maháršiho - 

- Bhagaván znamená Pán nebo Bůh, 

Šrí je indický čestný titul, 

Ramana je zkrácené jméno Venkataraman 

a Mahárši v sánskrtu znamená „velký zřec“. 

Jméno získalo u ostatních oddaných oblibu a brzy se stalo titulem, 

pod nímž se stal známým světu.

 

V tomto stádiu svého života mluvil Šrí Ramana jen velmi málo

 a tak bylo jeho učení předáváno neobvyklým způsobem. 

Místo aby dával slovní poučení, vyzařoval trvale tichou sílu, 

jež zklidňovala mysli těch, kdo na ni byli naladěni

a někdy jim i poskytla přímou zkušenost stavu, 

ve kterém byl on sám neustále ponořen.

 

 V pozdějších letech se stal ochotnějším předávat své nauky verbálně,

ale i tehdy bylo tiché učení vždy přístupné těm, kdo byli schopni je dobře využít.

Šrí Ramana trval během celého svého života na tom,

 že tento tichý proud síly 

reprezentuje jeho učení v nejpřímější a koncentrované formě. 

 

Důležitost, kterou tomu přikládal, 

dokazují jeho častá tvrzení v tom smyslu, 

že slovní poučení mají být dávána jen těm, 

kdo nejsou schopni porozumět jeho mlčení.

 

 

 

G U R U
Výraz Guru je sice obvykle volně užíván k označení toho, kdo uděluje
duchovní rady, ale ve slovníku Šrí Ramany mělo toto slovo definici mnohem
omezenější. Pro něj je skutečným Guruem ten, kdo realizoval Já a kdo je
schopen používat své síly k tomu, aby ostatním pomáhal k dosažení cíle
Seberealizace.
Šrí Ramana často říkal, že Bůh, Guru a Já znamená totéž; Guru je Bohem
v lidském tvaru a současně je Já v Srdci každého oddaného. Protože je uvnitř
i vně, pracuje jeho síla dvěma různými způsoby. Vnější Guru uděluje rady
a jeho síla umožňuje oddanému udržovat pozornost upřenou na Já; vnitřní
Guru přitahuje mysl oddaného k jejímu zdroji, absorbuje ji v Já a nakonec ji
ničí.
Hlavní

 

 

 

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

 ve smyslu:  na svazích posvátné indické hory Arunáčaly

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode