Afirmace pro 30. týden 2013

22.07.2013 09:47

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

22.7. - 28.7. 2013 - 30. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Královna holí, Mírnost, sedmička mincí

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Královna holí - aktivní a silná, tvůrčí žena velkých ideálů, která miluje a je milována a to je její hlavní motivací k činům; také všeobecný symbol Šakti - výkonné, spravedlivé a  láskyplné Síly Boha (zde například: poukaz na karmickou odměnu za všechny předchozí mnohé dobré činy konané s láskou a obětí - a také jejich odměna - provádění závěrečné sádhany u nohou Satgurua; také poukaz i na ženy, jichž se toto může týkat v roli Hledajícího, ale i Učitele; poukaz na zmatek v mysli tazatelů - vliv Šakti vynášející vše z jejich Srdcí na povrch atp.).

 

Mírnost - vyrovnanost, moudrost, harmonie, ochránce božího řádu, voda Pravdy a Života, střídmost, skromnost, zdraví a štěstí, čistota (zde například: harmonické, spirituálně čisté a proto navýsost působivé a účinné působení Satgurua a výsledky všech, kdo u jeho nohou provádějí svou sádhanu jako zásluhu za své předchozí dobro, odříkání, vyrovnanost, čistotu, skromnost, hledání Boha; poukaz na Věčné Boží Světlo - Ducha - átmana atp.)

 

Sedmička mincí - je symbolem pomalého, ale o to pevnějšího a stabilnějšího růstu a hodnotného pokroku (zde například: jisté a bezpečné, zaručené, správnou, neochvějnou cestou vedené, Hledajícímu na míru "ušité" dosahování a dosažení Boha, z nějž se neklesá, pod přímou ochranou a blízkostí  pravého gurua - jako výsledek předchozích správných životů plných ryzích, pevných postojů, zásad a zásluh z nich povstávajících atp.)

 

 

 

Výňatek z knidy: Sri Annamalai svámí (Realizoval Stezkou Šri Ramany Mahárišiho) – Hovory o seberealizaci; přeložil Rudolf Skarnitzl, str. 105:

 

AS.: Klopýtáte v temnotách vaší mysli a nevíte, že máte po ruce svítilnu. Tím světlem je světlo átmana. Rozsviťte jej anechte jej svítit a nebudete již nikdy zakopávat.

Jste tu všichni proto, že je ve vás touha realizovat átmana. Tato touha nevystupuje nahodile  v některých lidech a  jiných ne.  Touha je tu proto, že jste v minulých životech nahromadili zásluhy, které vznikly z meditací, dobrých skutků apod. Tyto zásluhy se projevují jako touha po svobodě, touha po opravdové sádhaně, touha po nalezení dobrého učitele, v jehož přítomnosti se učí a odhaluje pravda. Je-li někomu určeno, aby se stal v tomto životě džňáninem, to znamená, že došel ke svému závěrečnému životu, pak na jeho straně je hora zásluh, které ho povedou k pravému guruovi a pravému satsangu a v onom prostředí bude provádět sádhanu a dosáhne cíle.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode