Afirmace pro 30. týden 2014

30.07.2014 17:05

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

21.7. 2014 - 27.7. 2014 - 30. týden 2014

 

Archandělské karta č. 12  -  Muriel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Muriel -   přináší vibrace čisté, boží lásky, milosti, světla, hojnosti a radosti prostřednictvím úplného odpuštění a vrací nás tak zpět do bezpečí našeho vlastního srdce. Rozpouští mentální okovy pracně tkané egoistickou, věčně utrápenou myslí a umožňuje nám tak prožívat nejen svobodu a lehkost, ale i skutečnou pokoru, která je neodmyslitelným podkladem moudrosti a spravedlivého soucitu. Tento archanděl pomáhá každému, kdo je připraven zcela otevřít své srdce a podporuje i věčné váhavce. Ne každý je na to ale hned připraven. Vnitřní ticho, důvěra v toto vedení předcházejí přijetí jeho pomoci, protože naše srdce se nejprve musí přestat bát zranění, minulosti, vlastních chyb – a musí být nejprve od těchto nánosů očištěno a tak uzdraveno, aby mohlo rozkvést (4. čakra a také duchovní Srdce). Někdy to může krátce zabolet – ale následná odměna v podobě nezrušitelné harmonie za to stojí. Pak už není čeho se bát a o čem pochybovat, čím strádat. Zrušení vnitřních omezení zruší i všechna vnější. Získáváme spojení i s jinými tvůrčími řády – přírodních bytostí, dévů, andělů, všech, kteří jsou tomuto Archandělu podřízeni. Příroda – obzvláště pak rostliny a krystaly – je Boží dar pro nás a naše uzdravení. Život vedený z Probuzeného srdce je pod trvalou Boží ochranou, v trvalé Boží Přítomnosti - Lásce, Vědomé Jednotě.

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Swámí, je dobré milovat Boha, že? Proč tedy nesledovat cestu lásky?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Kdo řekl, že ji nemůžete sledovat?

 

Když však mluvíte o lásce,

existuje tu dualita, že ano –

člověk, který miluje a jsoucnost,

nazývaná Bůh, která je milována.

 

Jedinec není od Boha oddělen.

 

Láska tedy znamená,

Že člověk miluje své vlastní Já.

 

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

To je důvod, proč se vás ptám, může-li být Bůh uctíván skrze cestu lásky.

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

To právě říkám. Láska sama je skutečnou formou Boha.

 

Odmítáte-li prohlašováním, „Nemám rád toto, nemám rád ono“, všechny věci,  

to co zbývá je swarupa, to jest skutečná forma Já.

 

Je to čisté blaho. Nazývejte to čistým blahem,

Bohem, Átmanem nebo jakkoli chcete.

Je to oddanost,

Je to realizace, je to vše.

 

Když vše takto odmítnete, je to,

co zůstane, samotné Já.

Je to skutečná láska.

 

Člověk, který tajemství této lásky zná, shledává,

že samotný svět je plný univerzální lásky.

 

Pouze zkušenost nezapomínajícího vědomí je stavem oddanosti (bhakti),

který je vztahem neochabující opravdové lásky,

protože skutečné poznání Já,

které září jakožto nedělené, svrchované blaho,

pulzuje jako podstata lásky.

 

Pouze zná-li člověk pravdu lásky, jež je skutečnou podstatou Já,

bude rozmotán silný, spletitý uzel života.

 

Člověk dosáhne osvobození jen tehdy,

dosáhne-li výšin lásky.

 

Takové je srdce všech náboženství.

 

Zkušeností Já je jen láska,

jež vidí pouze lásku,

slyší jen o lásce,

cítí jen lásku,

chutná jen lásku

a čichá jen lásku,

 jež je blahem. 

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode