Afirmace pro 31.týden 2014

30.07.2014 17:12

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

28.7. - 3.8. 2014 - 31. týden 2014

 

Archandělská karta č. 10  -  Archanděl Sandalfon

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Sandalfon – je velmi něžný a hluboce podporující každý nový zrod ve vesmíru, dětsky a radostně milující všechny jakkoliv poraněné bytosti. Vede nás k setkání s naším vnitřním dítětem, probouzí a přitahuje však i přirozený protipól naší osobnosti  (tak, jako jej má i všechno Stvoření: Šiva a Šakti, Duch a Síla)  – uvnitř i vně nás - přivádí  nás k nám více podobným lidem. Podílí se však především na našem vlastním sjednocování protikladů a přibližování se k Jednotě (Bohu – vyššímu „Já“ – Absolutnímu Bytí). To on nás nabádá a jemně i pevně současně povzbuzuje, abychom se už nebáli žádné temnoty, neschovávali se a neutíkali před ní (negativní emoce, pocity, myšlenky, činy, vnější vlivy, bytosti atp.), neboť tato je stejně jen naší vlastní součástí, která, je-li plně prohlédnuta, jako všechno ostatní se nakonec mění ve světlo poznání a čirou blaženost. Pak jsme i sami v sobě ve stavu absolutního naplnění, trvalého štěstí a pohár všech našich dosavadních snů a touhy po lásce je naplněn až po okraj.

 

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Je manifestace kundalini šakti (síla kundalini) možná pouze u těch, 

kdo jdou jógovou cestou získání šakti (síly) nebo je možná i u těch, 

kdo sledují cestu oddanosti (bhakti) nebo lásky (prema)?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Kdo nemá kundalini šakti?

Když je poznána pravá povaha šakti,

Nazývá se akhandakara vritti (nepřerušené vědomí)

nebo aham sphurana (záře„Já“).

Kundalini šakti je tu pro všechny lidi,

ať jdou kteroukoli cestou.

Je to jen rozdíl ve jménu.

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Říká se, že šakti se manifestuje v pěti fázích, 

deseti fázích, sto fázích, tisíci fázích. 

Co je pravda: pět nebo deset nebo sto nebo tisíc?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Šakti má jen jednu fázi.

Říká-li se, že se manifestuje v několika fázích,

Je to jen způsob mluvy.

Šakti je jen jedna.

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Může džňánin pomoci nejen těm, kdo sledují jeho cestu, ale i ostatním,

kteří jdou cestami jinými, jako je například jóga?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Nepochybně.

Může lidem pomoci, ať jdou jakoukoli cestou,

kterou si zvolí.

Ilustruje to následující příklad.

 

Na kopec vede mnoho cest,

po kterých je možno jít.

Kdybychom měli lidi žádat,

aby na něj vystoupili některou určitou cestou,

některým by se líbila a jiným třeba ne.

Žádáme-li, aby lidé vystupovali cestou,

která se jim nelíbí a žádnou jinou,

nebudou toho schopni.

Džňána tedy pomáhá lidem,

kteří sledují každou zvolenou cestu, ať je jakákoli.

 Lidé, kteří jsou v polovině cesty,

nemusí o výhodách a nevýhodách ostatních cest vědět,

ale ten, kdo vyšplhal na vrchol a sedí zde,

pozoruje jak vystupují ostatní

a vidí všechny cesty.

Bude proto schopen říci lidem,

kteří přicházejí nahoru,

aby se posunuli trochu na tu nebo onu stranu,

aby se vyhnuli pádu.

Cíl je pro všechny stejný. 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode