Afirmace pro 33. týden 2013

12.08.2013 22:17

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

12.8. - 18.8. 2013 - 33. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  Velekněz, pětka pohárů, osmička mečů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

 

Velekněz - spirituální vůdce, satguru, zvěstovatel a učitel hodnot ducha, moudrý přítel všech statečných hrdinů; odvrácená strana listu pak poukazuje na případnou faleš všech těchto hodnot (zde například: poukaz na to, co přesně pod pojmem "Guru" mínil sám Šri Ramana Maháriši - sám pravý Guru, Satguru; každý, kdo se tak tituluje, ač toto nesplňuje, pak rezonuje s odvrácenou stranou listu; poukaz na pomoc Gurua nutnou v drtivé většině pro každého žáka atp.)

 

Pětka pohárů - duševní bolest, starosti a trápení (i následkem lehkovážnosti), rozloučení, domnělá ztráta - ale i podpora zvenčí a od přátel (zde například: tazatelovo trápení ohledně nepociťování Milosti - což se ale děje jen díky jeho vlastní nedostatečnosti v usilování, nikoliv snad nějakou nedostatečností Přítomnosti Satgurua, ta z principu existovat nemůže; opakovaná pomoc Ramany vysvětlováním a slovními poukazy,také na tazatelovu malou nasazenost - kromě automatického, nepřetržitého vlivu jeho vlastního Dosažení atp. )

 

Osmička mečů - přináší opakované pochybnosti jako výraz vnitřních překážek, omezování a vymezování sebe myslí a tím podléhání její vládě, potlačování cenných a zářivých, šťastných částí nás samotných (zde například: opakované pochybnosti a nejasnosti tazatele vyjádřené v jednotlivých dotazech a trvání na nich neustálým vířením mysli - nepochopil, co pravé odevzdání a podrobení se znamená, jak mu Ramana připomíná atp.)

 

 

Výňatek z knihy "Buďte čím skutečně jste", učení Šrí Ramany Mahárišiho, uspořádal David Godman - v překladu Jany Vilimovské - str. 67, 71-72:

             

Výraz Guru je sice obvykle volně užíván k označení toho, kdo uděluje

duchovní rady, ale ve slovníku Šrí Ramany mělo toto slovo definici mnohem

omezenější. Pro něj je skutečným Guruem ten, kdo realizoval Já a kdo je

schopen používat své síly k tomu, aby ostatním pomáhal k dosažení cíle

Seberealizace.

Šrí Ramana často říkal, že Bůh, Guru a Já znamená totéž; Guru je Bohem

v lidském tvaru a současně je Já v Srdci každého oddaného. Protože je uvnitř

i vně, pracuje jeho síla dvěma různými způsoby. Vnější Guru uděluje rady

a jeho síla umožňuje oddanému udržovat pozornost upřenou na Já; vnitřní

Guru přitahuje mysl oddaného k jejímu zdroji, absorbuje ji v Já a nakonec ji

ničí.

Hlavní zásadou učení Šrí Ramany je, že Guru je nutný téměř pro každého,

kdo se snaží o trvalé uvědomování si Já. Katalytická úloha Gurua v duchovním

rozvoji je proto zásadní; s výjimkou vzácných případů je nevědomost

o Já tak hluboce zakořeněna, že z ní nejsou jednotliví žáci schopni svým

vlastním úsilím uniknout.

Ačkoli Šrí Ramana učil, že ti, kdo hledají Seberealizaci, Gurua nevyhnutelně

potřebují, zmiňoval se i o tom, že Guru nemá moc přivodit realizaci těm,

kdo ji nehledají dost energicky. Když činí jednotlivec vážné pokusy o odhalení

Já, začne milost plynout automaticky. Jestliže taková snaha chybí, je

Guru bezmocný.

 

...

 

Ot.: Mohu mít milost Gurua?

Odp.: Milost je tu vždy.

Ot.: Já ji však necítím.

Odp.: Podrobení způsobí, že člověk milost pochopí.

Ot.: Podrobil jsem své srdce a duši. Jsem nejlepším soudcem svého srdce.

Přesto nepociťuji milost.

Odp.: Kdybyste se byl odevzdal, nevznikaly by otázky.

Ot.: Odevzdal jsem se. Otázky však vznikají stále.

Odp.: Milost je trvalá. Váš úsudek je proměnlivý. Kde jinde může být vina?

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode