Afirmace pro 33. týden 2014

12.08.2014 13:02

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

11.8. 2014 - 17.8. 2014 - 33. týden 2014

 

 

Archandělské karta č. 12  -  Muriel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Muriel -   přináší vibrace čisté, boží lásky, milosti, světla, hojnosti a radosti prostřednictvím úplného odpuštění a vrací nás tak zpět do bezpečí našeho vlastního srdce. Rozpouští mentální okovy pracně tkané egoistickou, věčně utrápenou myslí a umožňuje nám tak prožívat nejen svobodu a lehkost, ale i skutečnou pokoru, která je neodmyslitelným podkladem moudrosti a spravedlivého soucitu. Tento archanděl pomáhá každému, kdo je připraven zcela otevřít své srdce a podporuje i věčné váhavce. Ne každý je na to ale hned připraven. Vnitřní ticho, důvěra v toto vedení předcházejí přijetí jeho pomoci, protože naše srdce se nejprve musí přestat bát zranění, minulosti, vlastních chyb – a musí být nejprve od těchto nánosů očištěno a tak uzdraveno, aby mohlo rozkvést (4. čakra a také duchovní Srdce). Někdy to může krátce zabolet – ale následná odměna v podobě nezrušitelné harmonie za to stojí. Pak už není čeho se bát a o čem pochybovat, čím strádat. Zrušení vnitřních omezení zruší i všechna vnější. Získáváme spojení i s jinými tvůrčími řády – přírodních bytostí, dévů, andělů, všech, kteří jsou tomuto Archandělu podřízeni. Příroda – obzvláště pak rostliny a krystaly – je Boží dar pro nás a naše uzdravení. Život vedený z Probuzeného srdce je pod trvalou Boží ochranou, v trvalé Boží Přítomnosti.

 

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Přirozený stav lze poznat jen když pominou všechny tyto světské vize.

Jak však docílit, aby pominuly?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Pomine-li mysl, pomine celý svět.

Příčinou toho všeho je mysl.

Jestliže ta pomine,

projeví se přirozený stav sám.

Já samo sebe po všechny časy

prohlašuje za „Já-Já“.

Je samozářící.

Je zde.

Je toto vše.

My jsme jenom toto.

Proč bychom to hledali, když tím jsme?

 

Staří říkají:

 

„Bude-li vidění absorbováno v džňáně,

uvidí člověk svět jakožto Brahman“.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode