Afirmace pro 34. týden 2013

20.08.2013 21:46

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

19.8. - 25.8. 2013 - 34. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  dvojka mincí, osmička pohárů, páže mečů

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

 

Dvojka mincí - karta duality, protikladných postojů, nestability a nerozhodnosti, vrtkavosti, naivity, pohrávání si se dvěma možnostmi, nezávaznosti, nezakotvenosti a lehkomyslné zábavy, která vede k velkým krizím (zde například: dualita světských a duchovních hodnot v celém příběhu; všechny vyzkoušené možnosti v příběhu autora; nedokončení šeho započatého; přerušení studia v polovině; dvě spirituální osoby ovlivňující autora v té době atp.)
 

Osmička pohárů - značí zejména  loučení s těžkým srdcem, opouštění všeho známého a hodnotného - dobrovolně sice, ale většinou v nemožnosti či neexistenci jiné volby - bez znalosti příštího směru (zde například: ztráta fyzické svobody; ztráta ideálů ve vězení; opouštění studijních a materiálních ideálů apod.)

 

Páže mečů - přináší příležitost k vyjasnění názorů a postojů - ale většinou na základě předchozího a i cíleně nepříjemného střetu (zde například: vyjasnění názorů a postojů vedoucí k novým životním krokům pod taktovkou síly Ducha, i za cenu nutných nepříjemných rozhodnutí - vzdání se studia, osvobozeneckých ambicí, materiálních hodnot  atp.)
 

 

 

Výňatek z knihy - N. Balaráma Reddy: „Mé vzpomínky“,

v překladu Ivo Riese, str. 11-12:

 

            Jako mladík jsem byl inspirován životem a idejemi Mahátmy Gándhího. Pravidelně jsem četl jeho týdeník Mladá Indie a řídil se jím. V roce 1930 spustil Gándhídží kampaň satjágrahy (hnutí pasivního odporu), která v zemi zapříčinila velké nepokoje. Tehdy jsem byl postgraduálním studentem na Hinduistické univerzitě v Benáresu. O letních prázdninách, když jsem byl doma v Andhra Pradéši, zatkla policie prezidenta našeho kongresového výboru okresu Nellore. Členové výboru mne navštívili a požádali mne, abych přijal funkci prezidenta. Přijal jsem, a když se tato skutečnost objevila v novinách, policie neztrácela čas a zatkla mne také. Ve vězení jsem strávil čtyři a půl měsíce.

 

             Tenkrát jsem měl o politicích idealistické představy; nejen co se týče Gándhího cílů, ale zidealizoval jsem si i dobrovolníky, kteří pracovali na jejich dosažení. Měl jsem dojem, že všichni tito nezištně pracující, kteří byli uvězněni v boji za svobodu, jsou přirozeně obdařeni vlastnostmi světců, stejně jako jejich vůdce, Gándhídží. Ve vězení jsem zažil naprosté zklamání, když jsem objevil pravou povahu mnoha z těchto uvězněných nacionalistů. Záhy jsem byl zcela rozčarován idejemi politické aktivity k dosažení svobody, zvláště když jsem pochopil, že nejvyšším cílem života je  duchovní svoboda či uvědomění Sebe a že politická svoboda nás ve skutečnosti duchovně nezmění. V průběhu studia na univerzitě v Benáresu měly na mé duchovní ideály značný vliv i život a učení Šrí Rámakrišny.

 

             Když jsem byl asi v půli cesty k dosažení magisterského titulu, začal jsem se vážně zabývat otázkou jeho užitku ve světle mé stále hlubší touhy sledovat duchovní stezku. Došel jsem k závěru,  že smyslem života není dosažení materiálních cílů, ale spíše poznání Boha a zakoušení pravdy základní univerzální Skutečnosti. Když se toto mé přesvědčení ještě více upevnilo, rozhodl jsem se univerzitu opustit a svůj život zasvětit duchovním cílům.

 

 


 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode