Afirmace pro 35. týden 2013

26.08.2013 16:01

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

26.8. - 1.9. 2013 - 35. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - šestka mečů, Smrt, král holí

 

 

   

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Šestka mečů - značí poněkud smutný odchod pod vlivem zdánlivé prohry, vydání se na dalekou cestu do neznáma - bez znalosti toho, co vůbec můžeme očekávat (zde například: smutek a strach z nadcházející smrti; vydání se na vnitřní "poslední"  cestu - intenzivní meditaci apod.)

 

Smrt - je symbolem především hluboké a nevratné změny, duchovní transformace a někdy i přirozeného ukončení fyzického života všech forem (zde například: téma smrti všude v příběhu;  symbolika nezvratných, přesto přirozených a  pozitivních transformací a změn - smrti ega v meditaci jako výsledek  striktního uplatnění spirituálních zákonů   atp.).)

 

Král holí - je  ztělesněním velmi vášnivých, vysoce idealistických  zralých mužů, plných neutuchající, úspěšné ohnivé energie, která může tvořit i ničit a  přerozovat současně (zde například: osobnost hlavního hrdiny příběhu, aktivní vyjádření jeho nespokojenosti v hledání ideálu - átmana; jeho energie věnovaná nejprve intenzivně do světa - ale později stejně tak intenzivně dovnitř sebe sama;  také energie - Šakti Ducha;  také samotný velmi energický zásah gurua apod.)

 

 

 

Výňatek z knidy: Sri Annamalai svámí (Realizoval Stezkou Šri Ramany Mahárišiho) – Hovory o seberealizaci; přeložil Rudolf Skarnitzl, str. 109-110:

 

Bohatý a dobře prosperující muž občas na chvíli meditoval. Měl osvíceného gurua, který mu říkával: „Nejsi myslí ani tělem. Jsi átman a stále v něm přebývej.“

Muž pozorně naslouchal,ale guruova slova ani jeho meditace neměly na něho zvláštní dopad.

Jednou přišel ke svému učiteli a řekl: „Po léta jste mi říkal, že nejsem mysl ani tělo, že jsem átman. Já tomu věřím, medituji o tom, ale nevidím v sobě žádnou změnu. Musí to být zřejmě velmi obtížná technika, protože se zdá, že nečiním žádný pokrok.“

Guru mu odpověděl: „Ukaž mi svou dlaň. Vyčtu z ní, zda by se pro tebe nenašlo něco vhodnějšího.“

Když prozkoumal jeho dlaň, guru sklopil oči a řekl: „Je to velmi zlé. Měl jsi už dříve nasadit větší úsilí. Vidím, že ti zbývá jen jeden týden života. Teď ti už moc nepomůžu.“

Žák byl touto zprávou šokován. Odešel domů s myšlenkou: „Všechno mé bohatství a obchod nemají pro mne už žádnou cenu. Věnoval jsem jim příliš mnoho času a zanedbával tím svůj duchovní vývoj. Teď s tím už mnoho nenadělám. Alespoň těch pár dní strávím v meditaci.“

Doma řekl ženě: „Můj život se chýlí ke konci. Můj guru mě varoval a řekl, že toto je můj poslední týden.Prosím řekni mým přátelům a příbuzným, že nechci být rušen.“

Za několik dní guru zašel za žákem aby se podíval jak si počíná. „Jak ti jde meditace?“ zeptal se. „Tvá žena mi řekla, že jsi poslední dny nic jiného nedělal.“

„Gurudév, tady už není kdo by meditoval. Nalezl jsem mír, o kterém jsi tolik let mluvil.“

Guru věděl, že jeho žák nikdy celodenně nezaměří pozornost na realizaci átmana, protože byl svou rodinou a obchodními záležitostmi příliš zaměstnán. Tím, že mu vnuknul myšlenku, že mu hrozí bezprostřední smrt, přiměl ho k tomu, aby se soustředil na to, co je skutečné a důležité a ono to zapůsobilo.

To není jen pouhá povídka. To je taktika, která účinkuje na každého. Budete-li schopni odtáhnout energii od svých světských připoutaností a místo toho se plně zaměstnáte s poznáním átmana, dosáhnete dobré výsledky.

Když máte potíže s vaším nadšením pro sádhanu tak si řekněte: Zemřu možná za týden. Zanechte všechny věci, o kterých si myslíte, že jsou pro vás důležité a zaměřte se jen na átmana, po dobu dvacetčtyři hodin denně. Udělejte to a poznáte, co se stane.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode