Afirmace pro 36. týden 2013

03.09.2013 13:28

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

2.9. - 8.9. 2013 - 36. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - dvojka mečů, královna pohárů, trojka holí

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Dvojka mečů - značí hluboké vnitřní pochybnosti a nevíru, sílu protikladných postojů se snahou je řešit pouze myslí - potlačením citů a pocitů (zde například: všechny tyto postoje tazatelky atp.)

 

Královna pohárů - něžná krása, jemnost, ochota pomáhat, potřeba se o někoho opřít, citovost, senzitivita, tušení, vliv umění, romantika, oddanost, spřízněnost, souznění a porozumění - a zejména všechny ženy (ale i duše) těchto atributů (zde například: osoba tazatelky a její aspekt oddanosti k Bohu, jehož vnímala a snažila se najít na posvátných místech atp. )

 

Trojka holí (žezel) - symbol té nejpevnější, nejzákladnější a nejpraktičtější důvěry v prozřetelnost, dává základ - díky dosaženému vrcholu předchozích snah, díky němuž je možné zvládnout i do budoucna vše potřebné, byť by to pro nezasvěceného vypadalo i zcela nereálně (zde například: všechny rady Anamalai svámího tazatelce - ale i poukaz na její osud, který učinil, aby upokojil její jinak velmi pochybovačnou mysl atp.)

 

 

 

Výňatek z knidy: Sri Annamalai svámí (Realizoval Stezkou Šri Ramany Mahárišiho) – Hovory o seberealizaci; přeložil Rudolf Skarnitzl, str. 99 a 103-104:

 

Jakási žena, která vykonávala právě pouť, se zastavila, aby spatřila AS. a požádala ho o požehnání a radu.

AS.: Nezapomínejte na svůj átman, ať jdete kamkoli. Jestliže to zvládnete, nic jiného už nepotřebujete.

Pokud nejste schopná nalézt átman v sobě, nikde jinde ho nenaleznete. Hledat jej venku a navštěvovat přitom posvátná místa, vám nepomůže.

Ot.: Mnozí lidé říkají, že u posvátných míst našli mír.

AS.: Když jste připoutaná k nějakému místu, pak zůstaňte zde v Tiruvannamalai na nějaký čas. Nejlepší místo k objevení átmana je zde u Arunáčaly. Zde obdržíte sílu poznat átman. To byla zkušenost mnoha mudrců, včetně Bhagavána. Arunáčala je átman. Ramana je átman. Oba jsou zde a oba jsou ve vašem nitru.

Posvátná místa vás zřejmě přitahují. Zůstaňte zde na nějaký čas a nebuďte tak chtivá abyste spěchala zase jinam.

Držte se meditace „Já jsem átman“ a zcela se podrobte átmanu, který je uvnitř vás a který se zde projevil ve tvaru Arunáčaly a Bhagavána. Zapomeňte na chvíli, že chcete odjet autobusem.

Ot.: Teď nevím, zda-li mám tu cestu zrušit. Jsem nejistá, zda mám či nemám odjet.

AS.: Musíte se sama rozhodnout. Já jsem vám jen dal radu. Nyní je na vás, zda-li se jí budete řídit. Jediné, co vám mohu doporučit, ať jdete kamkoli, nikdy nezapomínejte, kdo jste.

Ot.: Když pojedu, budu zpátky nejpozději za 12 dní.

AS.: Obracejte se neustále ke světlu uvnitř.

Ot.: Děkuji svámí.

AS.: (usmívá se) Je to váš osud, že odejdete. Proto musíte jít. Ale vy stále máte pochybnosti, zda to bylo již rozhodnuto či nikoli. Tím se nezabývejte. Udělejte to, co máte udělat a stále pamatujte na átman.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode