Afirmace pro 36. týden 2014

06.09.2014 22:26

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

25.8. - 31.8. 2014 - 35. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 11   -  Kuthumi

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Kuthumi (Spojení se Zemí) – tato mistrovská entita nás uschopňuje stát nohama pevně na zemi a současně správným způsobem rozvíjet vnímání jemněhmotné a spirituální energie. Praktičnost a duchovní rozvoj se nevylučují – dokonce právě naopak. Jen ve zdravém a dobře ovládaném těle se může snadno rozvinout i duch. Ačkoliv v závěru spirituální stezky je egoistické vnímání těla, stejně tak jako všeho stvořeného, neodvratně překročeno, pokud mu dáme  vše potřebné a budeme se v něm i následkem toho cítit relativně dobře, poslouží nám jako ideální nástroj Sebepoznání. Lidské tělo je vzácné – pouze v něm je možná vědomá spirituální snaha. Kuthumi nás ale vede i ke schopnosti „uzemnit se“ – v níž dobře chápeme funkci času a prostoru jako dalších prostředků k vnitřnímu pokroku a také k odvedení pro nás připravených pozemských úkolů Pak jsme harmonicky propojeni nejen se svým tělem, ale i s okolím, přírodou, s celou planetou i vesmírem. Můžeme snadněji vnímat jednotu všeho, co existuje a uvědomovat si i nejrůznější „neviditelné“ energie všeho zdánlivě jen hmotného i jemnohmotné bytosti samotné (to všechno je běžně viditelné skrze 6. čakru) a dokonce i jemnohmotné části nás samotných (aura, její barvy, vrstvy, rozčlenění struktur čaker a jednotlivých aurických těl). Pak také chápeme, jak moc se toto vše vzájemně ovlivňuje – a naše vnímavost dále roste, právě tak i jako schopnost trpělivě a statečně obstát v realitě. Často však můžeme pochopit i to, že jsme osobně již nastaveni na jiný životní styl než doposud – a než se nám snaží vnucovat nejen jednotliví lidé, ale spíše i celá většinová společnost – a že je třeba s tím něco udělat právě proto, abychom tento svět a naše úkoly v něm dobře zvládali a nezpronevěřili se sobě a své vlastní duši.

 


 

„Ve skutečnosti nemáte důvod být ubohý a nešťastný.

 

Vy sám kladete omezení na svou skutečnou přirozenost

 

nekonečného bytí a přitom pláčete,

 

že jste jen konečné stvoření.“

 

 

 

Bhagavan Sri Ramana Maharshi

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode