Afirmace pro 38. týden 2013

17.09.2013 23:08

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

16.9. - 22.9. 2013 - 38. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - eso holí, eso mincí, Hvězda

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Eso holí - značí zrod a nejsilnější potenciál energie (ohně), je příležitostí k začátkům nadšené činnosti a podnikání, k průlomům všeho druhu (zde například: Bhagavánova energie jako impuls k veškeré činnosti v ášramu  i energie k jejímu zdárnému dokončení překonáním všech průvodních potíží; obecně všechny činnosti všech aktérů, dokonce i samotného Bhagavána  atp.)

 

Eso mincí - materiální i nemateriální příležitost i štěstí (zda například: zajišťování potřebného pro ášram i jeho obyvatele samotným Bhagavánem a jeho Šakti, příchod všech druhů podpory od nejrůznějších stoupenců, ale i přání Činnasvámího po naplnění těchto potřeb apod.)

 

Hvězda - je symbolen vzkříšení naděje a důvěry v Prozřetelnost, Božskou Jednotu, v Nebe (zde například:  Milost Bhagavána, která všechny projekty ášramu chránila po celý čas a přinášela štěstí; víra, kterou dokázal posilovat ve stoupencích a kterou od nich také jako jejich zcela kompetentní Spirituální Mistr-Satguru očekával, protože věděl, že jen tak se může člověk stát vpravdě bezstarostným a věnovat se díky tomu naplno své spirituální praxi-sádhaně; víra Annamalai svámiho v Bhagavána atp.)

 

 

Výňatek z knihy "Život podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str.154-155:

 

 

V  dobách než jsem přišel, nebylo v ášramu mnoho práce. Bhagaván trávil většinu času tím, že seděl v hale. Pravidelně pracoval v kuchyni a chodil po hoře, ale většinu dne vedl sedavý život. To vše se změnilo, jakmile se začalo s pracemi kolem výstavby. Často se chodil dívat, jak si počínáme, bombardoval nás svými radami a pokyny a také se stávalo, že se přidal k práci. Někteří lidé byli názoru, že ášram spontánně vyrostl kolem Bhagavána, bez jakéhokoliv zásahu z jeho strany. Tito lidé by byli nuceni změnit názor, kdyby kolem roku 1930 spatřili Bhagavána při práci. Byl to Bhagaván, a jedině Bhagaván, kdo rozhodoval, kdy a kde budou budovy postaveny, určoval jejich velikost, materiál, který se má na ně použít a kdo bude na výstavbu dohlížet.

Bhagaván říkával: „Nedělám si starosti se žádnou z těchto činností. Pouze svědčím tomu, co se tady děje.“

Z pohledu átmana to může být pravdou. Ale z relativního hlediska mohu říci, že se v ášramu nepohnulo se žádným kamenem bez jeho vědomí a souhlasu. Jak jsem již dříve zmínil, zcela odmítal, aby byl zapleten do finančních záležitostí. Zahájil projekty, když nebyly k dispozici žádné peníze a bezstarostně přehlížel všechny Činnasvámího předpovědi o bezprostředně hrozícím finančním krachu. Nikdy nikoho nepožádal o peníze a zakazoval i Činnasvámímu, aby prosil o peněžité dary ve jménu ášramu; vždy však nějakým způsobem přišlo dostatek darů, aby se stavby mohly dobudovat.

Činnasvámí, který se cítil jako nejvýše odpovědný za všechny finanční záležitosti ášramu, si dělával velké starosti, když se Bhagaván angažoval v plánech, které nebyly kryty náležitým finančním zajištěním.

Při takových příležitostech jsem často slýchal poznámku Bhagavána:

„Jsem zde, není třeba, aby si dělal starosti.“

Kdykoli něco takového Bhagaván pronesl, sdělil jsem ona slova Činnasvámímu. Po takové zprávě se vždy vzmužil, nicméně jeho nově nabytá důvěra se obyčejně vytratila, jakmile došel další velký účet.

Bhagaván očekával, že i ostatní stoupenci budou sdílet stejnou bezstarostnost v souvislosti s finančními záležitostmi ášramu. I když jim dovolil věnovat ášramu dary, pokud se tak rozhodli, nechtěl, aby se dárci zaplétali do finančních problémů ášramu.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode