Afirmace pro 4. týden 2019

23.01.2019 08:31

 

 

 

"Afirmace" na rok 2019 budou sestavovány z citátů, 

které se dotýkají pohledů na Absolutno -

 

-  ve druhé části 

opět ve vazbě na nauku Šrí Ramany Mahárišiho.

 


 

 

 

21.1.- 27.1. - 4. týden 2019


 

 

 

"To nejhlubší a nejkrásnější, 

co může člověk prožít, je pocit tajemna. 

Ten je podkladem jak náboženství,

 tak i všeho hlubšího usilování ve vědě a umění. 

Kdo to nezažil, připadá mi jako mrtvý,

 nebo přinejmenším slepý. 

Cítit, že za tím, co prožíváme, 

je skryto něco pro našeho ducha nedosažitelného, 

čeho krása a vznešenost nás zasahuje

 jen zprostředkovaně ve slabém odrazu, to je náboženství. 

V tomto smyslu jsem náboženský. 

Stačí mi tušit v úžasu tato tajemství  a pokusit se v pokoře zachytit 

duchovně omezený obraz vznešené struktury bytí." 

 

 

 

 

Albert Einstein

 

 

 

 

-------------------

 

 

 

 

 

 

"Bůh Šrí Ramany není osobním Bohem,

 ale beztvarým bytím, jež udržuje vesmír.

Není stvořitelem vesmíru, jenž je jen manifestací jeho vnitřní síly; 

je od něj neoddělitelný, 

ale není ovlivňován jeho objevováním se ani mizením."

 

 

 

 

 

G U R U
Výraz Guru je sice obvykle volně užíván k označení toho, kdo uděluje
duchovní rady, ale ve slovníku Šrí Ramany mělo toto slovo definici mnohem
omezenější. Pro něj je skutečným Guruem ten, kdo realizoval Já a kdo je
schopen používat své síly k tomu, aby ostatním pomáhal k dosažení cíle
Seberealizace.
Šrí Ramana často říkal, že Bůh, Guru a Já znamená totéž; Guru je Bohem
v lidském tvaru a současně je Já v Srdci každého oddaného. Protože je uvnitř
i vně, pracuje jeho síla dvěma různými způsoby. Vnější Guru uděluje rady
a jeho síla umožňuje oddanému udržovat pozornost upřenou na Já; vnitřní
Guru přitahuje mysl oddaného k jejímu zdroji, absorbuje ji v Já a nakonec ji
ničí.
Hlavní

 

 

 

David Goodman (editor textu slov Šrí Ramany Mahárišiho)

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode