Afirmace pro 40. týden 2013

30.09.2013 20:48

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

30.9. - 6.10. 2013 - 40. týden 2013

 

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Hvězda, páže mincí, Kolo štěstí

 

 

  

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Hvězda - je symbolen vzkříšení naděje a důvěry v Prozřetelnost, Božskou Jednotu, v Nebe - a také je může představovat (zde například: Džňáni - Satguru - Bhagavan a zmínka o neměnnosti jeho transcendentního stavu, který se automaticky promítá i do všedního dne života ášramu a umožňuje mu žít s plnou důvěrou; víra, kterou chtěl zachovat knížecí rodině - proto zakázal žádat je o finanční podporu; poukaz na přístup Šri Aurobinda v záležitostech spisovatele  atp.)

 

Páže mincí - přináší  cenné příležitosti ke konkrétnímu, hodnotnému, trvalému, přestože především pozvolnému, pokroku na všech úrovních -  často i přímo v materiální oblasti -  ale vždy s hmatatelnými výsledky (zde například: stálá přítomnost Bhagavána a jeho praktický vliv spirituální - ale i na všední maličkosti ášramu, záležitosti jeho obyvatel i návštěvníků  atp.)

Kolo štěstí - reprezentuje chod času a jeho nesmlouvavou zákonitost neustále se vyrovnávající a proměňující karmy, velící osudu; je symbolem všech přísných učitelů, ale také bohyně Štěstí (zde například: všechny karmické vlivy v příběhu, které Bhagavan u každého velmi dobře znal a respektoval, choval se s nimi, jako každý Satguru, v automatickém souladu - ztráta prostředků knížecí rodiny, ztráta šancí spisovatele; poukaz na čas, jeho rytmy, ale i jeho relativita;  ke všeobecnému štěstí směřující vedení ášramu pod taktovkou Bhagavána atp.)

 

 

Výňatek z knihy - N. Balaráma Reddy: „Mé vzpomínky“,

v překladu Ivo Riese, str. 61-62.

 

Stav džňánina

Jednou Bhagaván poznamenal odvolávaje se na sebe: „V tomto stavu je stejně těžké přemýšlet, jako je těžké být bez myšlenek pro ty, kteří jsou spoutání.“ Také si pamatuji, že nám říkal: „Kladete mi otázky a já vám odpovídám. Když neodpovídám a nic nedělám, jsem automaticky vtahován dovnitř, a kde jsem, to skutečně nevím.“

Pro nás je těžké tento stav pochopit. Jednou v zimě seděl Bhagaván na své pohovce a zatímco si bral přehoz, do kterého se zahaloval, poznamenal: „Říkají, že jsem dosáhl uvědomění v pětadvaceti minutách či během půl hodiny. Jak můžou říci něco takového? Trvalo to jen okamžik. Ale proč vlastně okamžik? Kde je vůbec nějaká otázka času?“

Potom jsem se Bhagavána zeptal, zda někdy došlo k nějaké změně v jeho uvědomění po zkušenosti v Madurai. Řekl: „Ne. Pokud se něco změní, není to uvědomění.“

Jak dokázal zůstat v tom nepřerušovaném stavu univerzálního vědomí a stále fungovat v omezeném, fyzickém tvaru, to zůstává tajemstvím. My tomu stavu nemůžeme porozumět. Přes jeho vysoký stav s námi jednal na naší úrovni. Měl pozoruhodný zájem o chod ášramu a o ubytování návštěvníků. To bylo bezpochyby aktem milosti z jeho strany, protože jaký užitek z toho měl?

Jednou navštívila ášram indická knížecí rodina. Bylo všeobecně známo, že navzdory svému vysokému sociálnímu postavení mají finanční potíže. Poté, co pobyli v ášramu několik dnů a chystali se k odjezdu, Bhagaván nechal vyřídit v kanceláři, že je nikdo nemá žádat o žádný dar pro ášram.

Při jiné příležitosti byl v ášramu francouzský návštěvník jménem Jean Herbert, který napsal několik knih o Indii, jejích světcích, ášramech atd. Potkal jsem ho při jeho druhé návštěvě ášramu. Žádal o vydavatelská práva na veškerou literaturu ášramu, protože plánoval použití tohoto materiálu ve svých knihách. Představitelé ášramu byli nejprve nadšeni tím, že na Západě vyjdou knihy o Bhagavánovi a jeho učení. Řekl jsem Bhagavánovi, že Jean Herbert požadoval podobné povolení v Aurobindově ášramu, ale oni se nakonec rozhodli mu je neposkytnout. Možná měli pocit, že Aurobindovy knihy zneužije. Bhagaván mne požádal, abych zašel do kanceláře a vysvětlil jim to. Což jsem učinil a povolení nebylo uděleno.

Tímto způsobem, jak jsem zjistil, věnoval Bhagaván speciální zájem záležitostem ášramu a občas je i osobně řídil. Ne vždy to bylo tak zjevné jako v těchto dvou případech, ale bezpochyby to nebylo ojedinělé.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode